PDF 181kWORD 1134k

 

Žuvininkystės komitetas

 

PECH(2019)1202_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. gruodžio 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–18.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

Klausymas

3. Įpareigojimo iškrauti laimikį dabartinė padėtis: iššūkiai ir geriausia patirtis

PECH/9/01139

         Klausymas

4. Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Pranešėja:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (RENEW)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

 

 

         Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

         Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

5. Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Pranešėja:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (RENEW)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

6. San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymas Europos Sąjungos vardu

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 

 

Pranešėjas:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE643.027v01-00

 

         Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

         Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

7. Bendrosios žvejybos Viduržemio jūroje komisijos (GFCM) priemonės, skirtos Virduržemio ir Juodajai jūroms

PECH/9/01863

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

8. Deleguotieji aktai

PECH/9/00519

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–12.30 val.

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–9.30 val. (uždaras)

Uždaras

9. Koordinatorių posėdis

* * *

*** Elektroninis balsavimas ***

10. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.139v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH

 

 

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 17.00 val.

11. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

PECH/9/01131

 2018/0356M(NLE) 

 

Nuomonės referentas:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00
AM – PE643.202v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH

 

 

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 17.00 val.

12. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

PECH/9/00829

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Nicolás González Casares (S&D)

PA – PE642.908v01-00
AM – PE643.199v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 17.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

13. Žvejybos galimybės 2020 m. (BLSK)

PECH/9/01864

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

14. Jūros gėrybių pramonės integracija visose pakrantę turinčiose ES valstybėse narėse

PECH/9/01541

         Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminio skyriaus užsakymu atlikto tyrimo pristatymas

15. Sąžiningos sąlygos skiriant žvejybos galimybes nedidelio masto, nepramonine ar priekrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams

PECH/9/01862

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

16. Žuvininkystės komiteto narių komandiruotė į Maljorkos Palmoje (Ispanija) 2019 m. lapkričio 23–25 d. vyksiantį Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) 26-ąjį eilinį posėdį

PECH/9/01132

         Ataskaita komitetui

17. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) COM(2019)0472

 

Pranešėja:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI

 

 

 

         Komisijos pranešimas

18. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

19. Kiti klausimai

20. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 20 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.Teisinis pranešimas