PDF 194kWORD 350k

 

Výbor pro rybolov

 

PECH(2020)0120_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 20. ledna 2020, 15:00–18:30

Úterý 21. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)

20. ledna 2020, 15:00–18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         11.–12. listopadu 2019 PV – PE643.204v01-00

         2.–3. prosince 2019 PV – PE644.871v01-00

3. Sdělení předsedy

Za přítomnosti Rady a Komise

4. Zavedení kapacitních omezení pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, shromažďování údajů a kontrolní opatření v Baltském moři a nařízení EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení činnosti rybářských plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře
 

PECH/9/01787

***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

 

Zpravodaj:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

EMPL –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

REGI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

5. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

6. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

7. Výměna názorů s komisařem pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijusem Sinkevičiusem

PECH/9/02020

         výměna názorů

8. Dosažení maximálního udržitelného výnosu? Rybolovná práva v roce 2020 (celkové přípustné odlovy)

PECH/9/01864

         výměna názorů se zástupci Komise

* * *

21. ledna 2020, 9:00–9:30  (neveřejná)

Neveřejná schůze

9. Schůze koordinátorů

* * *

21. ledna 2020, 9:30–12:30

Za přítomnosti Rady a Komise

*** Elektronické hlasování ***

10. Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Zpravodaj:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

 

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 19. listopadu 2019, 12:00

11. Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 19. listopadu 2019, 12:00

12. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

 

Zpravodaj:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

 

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 17:00

*** Konec elektronického hlasování ***

13. Víceleté plány – nedaří se nám plnit vkládané naděje?

PECH/9/02025

         výměna názorů se zástupci Komise

14. Chorvatské předsednictví Evropské unii

PECH/9/00517

         výměna názorů s Marijou Vučkovićovou, ministryní zemědělství, o prioritách chorvatského předsednictví

21. ledna 2020, 14:30–18:30

15. Předcházet úmrtím delfínů a dalších kytovců jako vedlejších úlovků

PECH/9/02062

         výměna názorů se zástupci Komise

16. Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Zpravodajka:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         výměna názorů se zástupci Komise

17. Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, kterým se mění nařízení (EU) č. 2017/2107, (EU) č. 2019/[NAFO], (EU) č. 1936/2001 a ruší nařízení (EU) č. 2016/1627

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

ENVI

 

 

 

         vystoupení Komise

18. Win Win! Řešení selhání EU při ochraně biologické rozmanitosti a zvětšování populací ryb

PECH/9/01395

         výměna názorů se zástupci Komise

19. Dostat se na vyšší hodnotu než maximální udržitelný výnos (MSY)? Ambice budoucí společné rybářské politiky (SRP)

PECH/9/02023

         výměna názorů se zástupci Komise

20. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

21. Různé

22. Příští schůze

         19. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         20. února 2020, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 13. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí