PDF 180kWORD 348k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2020)0120_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 20. tammikuuta 2020 klo 15.00–18.30

Tiistai 21. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (5B001)

20. tammikuuta 2020 klo 15.00–18.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         11.–12. marraskuuta 2019 PV – PE643.204v01-00

         2.–3. joulukuuta 2019 PV – PE644.871v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

4. Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotto, tietojenkeruu ja valvontatoimenpiteet Itämerellä sekä asetus (EU) N:o 508/2014 Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
 

PECH/9/01787

***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

 

Esittelijä:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

EMPL –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

REGI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

5. Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Esittelijä:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         Suositusluonnoksen käsittely (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

6. Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Esittelijä:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

7. Keskustelu ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaavan komission jäsenen Virginijus Sinkevičiusin kanssa

PECH/9/02020

         Keskustelu

8. Kestävän enimmäistuoton saavuttaminen? Kalastusmahdollisuudet vuonna 2020 (suurimmat sallitut saaliit)

PECH/9/01864

         Keskustelu komission edustajien kanssa

* * *

21. tammikuuta 2020 klo 9.00–9.30  (suljetuin ovin)

Suljetuin ovin

9. Koordinaattoreiden kokous

* * *

21. tammikuuta 2020 klo 9.30–12.30

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

*** Koneäänestys ***

10. Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Esittelijä:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

 

         Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 19. marraskuuta 2019 klo 12.00

11. Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Esittelijä:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 19. marraskuuta 2019 klo 12.00

12. São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekeminen Euroopan unionin puolesta

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

 

Esittelijä:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

 

         Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 10. joulukuuta 2019 klo 17.00

*** Koneäänestys päättyy ***

13. Monivuotiset suunnitelmat: onnistummeko täyttämään odotukset?

PECH/9/02025

         Keskustelu komission edustajien kanssa

14. Kroatian EU-puheenjohtajuus

PECH/9/00517

         Keskustelu Kroatian puheenjohtajuuskauden painopisteistä maatalousministeri Marija Vučkovićin kanssa

21. tammikuuta 2020 klo 14.30–18.30

15. Delfiinien ja muiden valaslajien sivusaaliskuolemien estäminen

PECH/9/02062

         Keskustelu komission edustajien kanssa

16. Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Esittelijä:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

17. Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttaminen sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoaminen

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI

 

 

 

         Komission puheenvuoro

18. Kaikki voittavat -tilanne. Keskustelun käyminen unionin epäonnistumisesta biodiversiteetin suojelemisessa ja kalakantojen lisäämisessä

PECH/9/01395

         Keskustelu komission edustajien kanssa

19. Kestävän enimmäistuoton ylittäminen? Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tulevaisuutta koskevat tavoitteet

PECH/9/02023

         Keskustelu komission edustajien kanssa

20. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

21. Muut asiat

22. Seuraavat kokoukset

         19. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         20. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 13. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus