PDF 192kWORD 349k

 

Kumitat għas-Sajd

 

PECH(2020)0120_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 20 ta' Jannar 2020, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 21 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

L-20 ta' Jannar 2020, 15.00 – 18.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         il-11 u t-12 ta' Novembru 2019 PV – PE643.204v01-00

         it-2 u t-3 ta' Diċembru 2019 PV – PE644.871v01-00

3. Avviżi tal-president

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

4. L-introduzzjoni ta' limiti tal-kapaċità għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-ġbir ta' data u l-miżuri ta' kontroll fil-Baħar Baltiku, u r-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' waqfien permanenti għal flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant
 

PECH/9/01787

***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

 

Rapporteur:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

REGI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

5. Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

6. Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

7. Skambju ta' fehmiet ma' Virginijus Sinkevičius, Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd

PECH/9/02020

         Skambju ta' fehmiet

8. Nilħqu rendiment massimu sostenibbli (MSY)? Opportunitajiet tas-sajd 2020 (TACs)

PECH/9/01864

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

* * *

Il-21 ta' Jannar 2020, 9.00 – 9.30  (bil-magħluq)

Bil-magħluq

9. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-21 ta' Jannar 2020, 9.30 – 12.30

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

10. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-19 ta' Novembru 2019, 12.00

11. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-19 ta' Novembru 2019, 12.00

12. Konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

 

Rapporteur:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 17.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

13. Pjanijiet pluriennali - qed jirnexxilna nissodisfaw l-aspettattivi?

PECH/9/02025

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

14. Presidenza Kroata tal-Unjoni Ewropea

PECH/9/00517

         Skambju ta' fehmiet ma' Marija Vučković, Ministru għall-Agrikoltura, dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Kroata

Il-21 ta' Jannar 2020, 14.30 – 18.30

15. Prevenzjoni tal-mewt ta' delfini u ta' ċetaċji oħra minħabba l-qabdiet inċidentali

PECH/9/02062

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

16. Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Rapporteur:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

17. Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

 

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI

 

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

18. Win Win! Nindirizzaw in-nuqqas tal-UE li tissalvagwardja l-bijodiversità u żżid l-istokkijiet ta' ħut

PECH/9/01395

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

19. Lil hinn mir-Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY)? Ambizzjonijiet għall-Futur tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

PECH/9/02023

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

20. Avviż tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi

21. Kwistjonijiet varji

22. Laqgħat li jmiss

         id-19 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         l-20 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Jannar 2020Avviż legali