PDF 183kWORD 1153k

 

Comisia pentru pescuit

 

PECH(2020)0120_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 20 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30

Marți, 21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

20 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         11-12 noiembrie 2019 PV – PE643.204v01-00

         2-3 decembrie 2019 PV – PE644.871v01-00

3. Comunicări ale președinției

În prezența Consiliului și a Comisiei

4. Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod în estul Mării Baltice
 

 PECH/9/01787

 ***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Raportor:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

EMPL –

Decizie: fără aviz

 

 

REGI –

Decizie: fără aviz

 

         Examinarea proiectului de raport

         Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

5. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

 PECH/9/00456

 *** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

Raportoare:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

         Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

         Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

6. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

 PECH/9/01645

  2019/0078M(NLE) 

Raportoare:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

         Examinarea proiectului de raport

         Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

7. Schimb de opinii cu Virginijus Sinkevičius, comisar pentru mediu, oceane și pescuit

 PECH/9/02020

         Schimb de opinii

8. Atingerea MSY? Posibilități de pescuit 2020 (TAC-uri)

 PECH/9/01864

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

* * *

21 ianuarie 2020, 9.00 - 9.30 (cu ușile închise)

Cu ușile închise

9. Reuniune a coordonatorilor

* * *

21 ianuarie 2020, 9.30 - 12.30

În prezența Consiliului și a Comisiei

*** Votare electronică ***

10. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

 PECH/9/00462

 *** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

Raportor:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

         Termen de depunere a amendamentelor: 19 noiembrie 2019, 12.00

11. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

 PECH/9/01450

  2019/0090M(NLE) 

Raportor:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 19 noiembrie 2019, 12.00

12. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană

 PECH/9/01195

 *** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

Raportor:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 17.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

13. Planurile multianuale - reușim sau nu să îndeplinim speranțele?

 PECH/9/02025

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

14. Președinția croată a Uniunii Europene

 PECH/9/00517

         Schimb de opinii cu Marija Vučković, ministrul agriculturii, privind prioritățile Președinției croate

21 ianuarie 2020, 14.30 - 18.30

15. Prevenirea morții delfinilor și a altor cetacee capturate accidental în echipamentele de pescuit

 PECH/9/02062

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

16. Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic

 PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

Raportoare:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

ENVI –

Decizie: fără aviz

 

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

17. Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, modificarea Regulamentelor (UE) 2017/2107, (UE) nr. 2019/[NAFO], (CE) nr. 1936/2001 și abrogarea Regulamentului (UE) 2016/1627

 PECH/9/02027

 ***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

ENVI

 

 

         Expunerea Comisiei

18. Situații avantajoase pentru toți! Remedierea încercării nereușite a UE de a conserva biodiversitatea și de a crește stocurile de pește

 PECH/9/01395

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

19. Dincolo de producția maximă durabilă (MSY)? Ambiții pentru viitorul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP)

 PECH/9/02023

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

20. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

21. Chestiuni diverse

22. Reuniuni următoare

         19 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         20 februarie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 13 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate