PDF 181kWORD 1131k

 

Odbor za ribištvo

 

PECH(2020)0120_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 20. januarja 2020, od 15.00 do 18.30

v torek, 21. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (5B001)

20. januar 2020 od 15.00 do 18.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         11. in 12. novembra 2019 PV – PE643.204v01-00

         2. in 3. decembra 2019 PV – PE644.871v01-00

3. Sporočila predsednika

V prisotnosti Sveta in Komisije

4. Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov in nadzorni ukrepi v Baltskem morju ter Uredba (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja
 

PECH/9/01787

***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

 

Poročevalec:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

EMPL –

Sklep: brez mnenja

 

 

REGI –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava osnutka poročila

         Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

5. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Poročevalka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

         Obravnava osnutka priporočila (postopek odobritve)

         Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

6. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Poročevalka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava osnutka poročila

         Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

7. Izmenjava mnenj z Virginijusom Sinkevičiusom, komisarjem za okolje, oceane in ribištvo

PECH/9/02020

         Izmenjava mnenj

8. Doseganje največjega trajnostnega donosa? Ribolovne možnosti za leto 2020 (TAC)

PECH/9/01864

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

* * *

21. januar 2020 od 9.00 do 9.30 (brez navzočnosti javnosti)

Brez navzočnosti javnosti

9. Sestanek koordinatorjev

* * *

21. januar 2020 od 9.30 do 12.30

V prisotnosti Sveta in Komisije

*** Elektronsko glasovanje ***

10. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Poročevalec:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

         Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. november 2019 ob 12.00

11. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Poročevalec:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. november 2019 ob 12.00

12. Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

 

Poročevalec:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

         Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 17.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

13. Večletni načrti: nam ne bo uspelo izpolniti obetov?

PECH/9/02025

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

14. Hrvaško predsedovanje Evropski uniji

PECH/9/00517

         Izmenjava mnenj s hrvaško ministrico za kmetijstvo Marijo Vučković o prednostnih nalogah hrvaškega predsedstva

21. januar 2020 od 14.30 do 18.30

15. Preprečevanje smrti delfinov in drugih kitov zaradi prilova

PECH/9/02062

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

16. Protokol o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Poročevalka:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

17. Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, sprememba uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitev Uredbe (EU) 2016/1627

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI

 

 

         Predstavitev Komisije

18. Obojestransko ugodni ukrepi za obravnavo pomanjkljivosti EU na področju varstva biotske raznovrstnosti in povečevanja ribjih staležev

PECH/9/01395

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

19. Preseganje največjega trajnostnega donosa? Ambicije za prihodnjo skupno ribiško politiko

PECH/9/02023

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

20. Sporočilo predsednika o sklepih koordinatorjev

21. Razno

22. Naslednja seja

         19. februar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         20. februar 2020 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 13. januar 2020Pravno obvestilo