PDF 188kWORD 334k

 

 

Kumitat għas-Sajd

 

PECH(2020)0219_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 19 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 20 ta' Frar 2020, 9.00 – 10.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

Id-19 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30

Ftuħ tal-laqgħa taħt il-presidenza tal-President proviżorju

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Elezzjoni tal-President

Preseduta mill-President li għadu kemm ġie elett

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-20 u l-21 ta' Jannar 2020 PV – PE646.878v01-00

4. Avviżi tal-president

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-24 ta' Jannar 2020, 12.00

6. Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00
AM – PE646.968v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-24 ta' Jannar 2020, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

7. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

PECH/9/01701

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Rapporteur:

 

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Beata Kempa (ECR)

PA – PE646.984v01-00

 

BUDG –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

8. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea

PECH/9/02124

 2019/0226M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.919v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Beata Kempa (ECR)

PA – PE647.002v01-00

 

BUDG –

Paolo De Castro (S&D)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

9. Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)

PECH/9/02217

*** 2020/0002(NLE) 

 

Responsabbli:

 

PECH –

(Verts/ALE)

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

(GUE/NGL)

 

 

BUDG –

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

10. Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania, li se jiskadi fil-15 ta' Novembru 2019

PECH/9/01497

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Rapporteur:

 

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

BUDG –

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

Bil-magħluq

11. Is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) u l-pajjiżi li ma jikkooperawx

PECH/9/00514

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

* * *

Id-19 ta' Frar 2020, 14.30 – 18.30

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

Smigħ

12. Miżuri biex titjieb l-akkwakultura sostenibbli fl-UE

PECH/9/02153

         Smigħ

13. Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed

PECH/9/01967

 2019/2159(INI) 

 

Rapporteur:

 

Ivo Hristov (S&D)

 

Responsabbli:

 

PECH

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet ma' esperti

14. Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Rapporteur:

 

Rosanna Conte (ID)

PR – PE644.777v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

15. Kwistjonijiet varji

16. Laqgħat li jmiss

         is-16 ta' Marzu 2020, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         is-17 ta' Marzu 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

L-20 ta' Frar 2020, 9.00 – 10.30  (bil-magħluq)

Bil-magħluq

17. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza