22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година
(2018/2197(DEC))
Докладчик по становище: Хосе Бланко Лопес

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 97kWORD 64k
Правна информация