22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kalanduskomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2018/2197(DEC))
Arvamuse koostaja: José Blanco López

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 94kWORD 63k
Õigusalane teave