22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
LAUSUNTOLUONNOS
kalatalousvaliokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
(2018/2197(DEC))
Valmistelija: José Blanco López

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 94kWORD 63k
Oikeudellinen huomautus