22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
NUOMONĖS PROJEKTAS
Žuvininkystės komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2018/2197(DEC))
Nuomonės referentas: José Blanco López

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 96kWORD 63k
Teisinis pranešimas