22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
PROJEKT OPINII
Komisji Rybołówstwa
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017
(2018/2197(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Blanco López

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 99kWORD 63k
Informacja prawna