22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru pescuit
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017
(2018/2197(DEC))
Raportor pentru aviz: José Blanco López

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 95kWORD 64k
Notă juridică