22.10.2018
PECH_PA(2018)629523
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rybárstvo
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017
(2018/2197(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Blanco López

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 98kWORD 63k
Právne oznámenie