12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kalanduskomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. majandusaasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Chris Davies

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 93kWORD 64k
Õigusalane teave