12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
LAUSUNTOLUONNOS
kalatalousvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Chris Davies

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 92kWORD 64k
Oikeudellinen huomautus