12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
NUOMONĖS PROJEKTAS
Žuvininkystės komiteto
pateiktas Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Chris Davies

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 101kWORD 64k
Teisinis pranešimas