26.10.2017
PECH_PR(2017)602914
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ружа Томашич

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 895kWORD 96k
Правна информация