12.9.2018
PECH_PR(2018)625439
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Kalanduskomisjon
Raportöör: Gabriel Mato

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 355kWORD 129k
Õigusalane teave