12.9.2018
PECH_PR(2018)625439
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Gabriel Mato

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 361kWORD 115k
Teisinis pranešimas