12.9.2018
PECH_PR(2018)625439
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Zivsaimniecības komiteja
Referents: Gabriel Mato

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 367kWORD 129k
Juridisks paziņojums