12.9.2018
PECH_PR(2018)625439
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Gabriel Mato

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 395kWORD 133k
Informacja prawna