25.9.2018
PECH_PR(2018)627630
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета
(COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Рикарду Серан Сантуш

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 204kWORD 88k
Правна информация