13.9.2019
PECH_PR(2019)641099
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Žuvininkystės komitetas
Pranešėja: Carmen Avram

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 169kWORD 47k
Teisinis pranešimas