21.10.2019
PECH_PR(2019)641178
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)
(8928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))
Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Жуан Ферейра

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 180kWORD 53k
Правна информация