17.9.2018
PEST_PR(2018)627625
MIETINTÖLUONNOS
torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa
(2018/2153(INI))
Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta
Esittelijät: Norbert Lins, Bart Staes

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 248kWORD 76k
Oikeudellinen huomautus