17.9.2018
PEST_PR(2018)627625
NÁVRH SPRÁVY
o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov
(2018/2153(INI))
Osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov
Spravodajcovia: Norbert Lins, Bart Staes

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 290kWORD 78k
Právne oznámenie