Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

11.11.2019
PETI_AM(2019)641268
GROZĪJUMI Nr.
1 - 98
Ziņojuma projekts
Peter Jahr
(PE639.781v01-00)
2018. gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību
(2019/2134(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 286kWORD 92k
Juridisks paziņojums