Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 189kWORD 60k

<Commission>{PETI}Udvalget for Andragender</Commission>

PETI_OJ(2019)291_1

<TitreType>FORSLAG TIL DAGSORDEN</TitreType>

Møde

Onsdag den 4. september 2019, kl. 9.00 – 12.30 og 14.30 – 18.30

Torsdag den 5. september 2019, kl. 9.00 – 12.30

Bruxelles

Mødelokale: JAN 6Q2

 

Kl. 9.00 - 10.30 (for lukkede døre)

 

 1.  

Koordinatormøde

 

* * *

 

 

Kl. 10.30

 

 1. Vedtagelse af dagsorden (1) OJ– PE 639.964

 FdR 1187021

 

 1.  

Godkendelse af protokollen fra mødet den:

 •   Den 10. juli 2019

PV– PE 639.745

FdR 1185932

 

_________________________

()  I overensstemmelse med udvalgets retningslinjer fra 2016 ville punkterne i afsnit B i forslaget til dagsordenen ikke blive behandlet på dette møde. Alle medlemmer af PETI-udvalget kunne imidlertid inden mødets afslutning anmode om, at behandlingen af et punkt i afsnit B fortsattes. Det ville derefter automatisk blive opført på koordinatorernes dagsorden, så der kunne træffes afgørelse om den videre behandling på et kommende koordinatormøde.


 

 1. Meddelelser fra formanden

 

 

Med deltagelse af Kommissionen

 

 1.  

Redegørelse ved Europa-Kommissionen om samarbejdet med Udvalget for Andragender

 

 

 1.  

Redegørelse ved Den Juridiske Tjeneste om samarbejdet med Udvalget for Andragender

 

 

 

 1.  

Redegørelse ved Temaafdeling C om samarbejdet med Udvalget for Andragender

 

 

 

 

Ca. kl. 11.25

 

 1.  

Forelæggelse af Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018 ved Emily O'Reilly, Den Europæiske Ombudsmand

 

 

 

 

 

A. Andragender, der behandles i udvalget på grundlag af Kommissionens skriftlige svar eller andre modtagne dokumenter

 

Miljø - forskning og innovation

 

 1.  

Andragende 0596/2018 af M.A.R.A., spansk statsborger, for "Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espaal y el EMP" (AEPCCE), om fastlæggelsen af en EU-strategi for rumvejr og elektromagnetiske impulser (EMP)

(med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 638,807

   FdR 1185173

   (24.06.2019)

 

* * *

 

 

Kl. 14.30

 

 1.  

Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

 

 

 

 

 

Sundhed

 

 1.  

Andragende 0494/2017 af Alessia Margheritini, italiensk statsborger, mod en national lovgivning, der gør vacciner for skoleelever obligatoriske

samt

Andragende 0495/2017 af Elena Manzoni Di Chiosca, italiensk statsborger, mod en national lovgivning, der gør vacciner for skoleelever obligatoriske

samt

Andragende 0496/2017 af Remo Pulcini, italiensk statsborger, om EU-lovgivningens uforenelighed med den italienske lovgivning om obligatoriske vacciner

samt

Andragende 0558/2017 af A. B italiensk statsborger, om lovpligtig vaccination Italien

samt

Andragende 0057/2018 af R.I., italiensk statsborger, og ca. 100 medunderskrivere, om lovpligtig vaccination i Italien

samt

Andragende 0250/2019 af Renato Lelli, italiensk statsborger, på vegne af foreningen "Forældre for lige beføjelser", om indsigelse mod obligatorisk vaccination uden forudgående sikkerhedstest

(med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 619,061

   FdR 1147284

   (28.02.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir0057-18

 

 

   sir0250-19

 

 

Miljø

 

 1.  

Andragende 0225/2018 af B. M., polsk statsborger, med 2 medunderskrivere, på vegne af sammenslutningen Prawobrzeża, om opførelsen af en containerterminal i et Natura 2000-område i Świnoujście, Polen

   CM– PE 629,728

   FdR 1167964

   (31.10.2018)

 

 

Miljø - plast

 

 1.  

Andragende 2553/2014 af Ludwig Bühlmeier, tysk statsborger, om mikroplastik og nanopartikler

samt

Andragende 0663/2015 af Oliver Steiner, tysk statsborger, om en procedure for etablering af et rensningssystem i alle europæiske vandbehandlingsanlæg til at filtrere mikroplastik

(med deltagelse af andrageren)

samt

Andragende 0783/2015 af E.D., tysk statsborger, om forbud mod kosmetikprodukter, der indeholder mikroplastik

samt

Andragende 0793/2015 af Oliver Steiner, tysk statsborger, om forbud mod mikroplastik i kosmetik, toiletartikler og beklædningsgenstande

(med deltagelse af andrageren)

samt

Andragende 0695/2018 af U.K., tysk statsborger, om mikroplast i biofaste stoffer, der anvendes i gødning fra landbruget og slam fra rensningsanlæg

   CM–PE 585,634

   FdR 1099696

   (29.06.2016)

   CM–PE 582,393/REV

   FdR 1160351

   (30.07.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CM–PE 637,222

   FdR 1179842

   (15.03.2019)

 

 1.  

Andragende 0349/2018 af K.H., tysk statsborger, for Ideenschmiede Mainz, om vedtagelse af lovgivning vedrørende anvendelsen af plast

samt

Andragende 0191/2018 af O.J. (tysk statsborger) om mindskelse af plasticaffald

samt

Andragende nr. 0758/2018 af A.V., britisk statsborger, om plastproduktion og forbedring af den cirkulære økonomi

   CM–PE 628,351

   FdR 1163671

   (21.09.2018)

   sir0191-18

 

   sir0758-18

 

 

 1.  

Andragende 1013/2018 af Alessandro Giovannetti, italiensk statsborger, om anvendelsen af et enkelt materiale i supermarkedernes emballage

(med deltagelse af andrageren)

samt

Andragende 0082/2019 af Elena Mihaela Blejdea, rumænsk statsborger, om bedre anvendelse af plastemballage

   CM– PE 638,733

   FdR 1184699

   (7.06.2019)

 

   sir0082-19

 

 

Landbrug - dyrevelfærd

 

 1.  

Andragende 1124/2018 af D.S., polsk statsborger, og to medunderskrivere, om honningbiers velfærd

   CM– PE 639,730

   FdR 1185852

   (9.07.2019)

 

 

Landbrug - Handel

 

 1.  

Andragende 0611/2018 af Ismael Sánchez Castillo, spansk statsborger, for "Comité Provincial PCE Sevilla", om en amerikansk told på modne oliven fra Spanien

(med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 634,685

   FdR 1175896

   (31.01.2019)

   LT INTA

 

 

Statsstøtte

 

 1.  

Andragende 0894/2017 af M. M., italiensk statsborger, om den asymmetriske anvendelse af statsstøtte i Tyskland og resten af Den Europæiske Union, hvilket forvrider situationen på fællesmarkedet

   CM– PE 622,057/REV

   FdR 1170938

   (30.11.2018)

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Torsdag den 5. september 2019

 

Kl. 9.00

 

Forbrugerrettigheder - Finansielle tjenesteydelser

 

 1.  

Andragende 0063/2017 af Ivailo Iliev, bulgarsk statsborger, og 50 medunderskrivere, om påstået krænkelse af forbrugerrettigheder i betalingspåbudsprocedurer i Bulgarien

samt

Andragende 0408/2017 af Desislava Filipova, bulgarsk statsborger, og 4 248 medunderskrivere, om lovligheden af artikel 417 i den bulgarske civilproceslov og påstået krænkelse af forbrugerrettigheder i betalingspåbudsprocedurer i Bulgarien

samt

Andragende 0838/2017 af Violeta Gospodinova, bulgarsk statsborger, om en betalingspåbudsprocedure i forbindelse med en strid om realkreditlån med en bulgarsk bank

samt

Andragende 0514/2018 af Ivaylo Iliev, bulgarsk statsborger, om påstået korruption ved bulgarske domstole og krænkelse af retten til en retfærdig rettergang

samt

Andragende 0606/2018 af Milena Dimitrova, bulgarsk statsborger, om påstået overtrædelse af direktiv 93/13/EØF og tvist med en bank om et boliglån

samt

Andragende 0609/2018 af Tsetska Khazhigeorgieva, bulgarsk statsborger, om påstået krænkelse af retten til en retfærdig rettergang og manglende adgang til domstolsprøvelse

samt

Andragende 0720/2018 af Violeta Gospodinova, bulgarsk statsborger, om påstået svig og korruption i forbindelse med bankers og private fogeders ulovlige fjernelse af ejendom i Bulgarien

samt

Andragende 0810/2018 af P.A.V., bulgarsk statsborger, om lovligheden af artikel 417 i den bulgarske civile retsplejelov og påstået krænkelse af forbrugerrettigheder i betalingspåbudsprocedurer i Bulgarien

samt

Andragende 1045/2018 af Z.T.A., bulgarsk statsborger, og 180 medunderskrivere, om den bulgarske civile retsplejelovs påståede uforenelighed med fællesskabsretten

samt

Andragende 1193/2018 af A.M., bulgarsk statsborger, på vegne af "Foreningen af ofre for private fogeder og retssystemet - Solidaritet", om solidaritet med ofrene for private retshåndhævende myndigheder og retssystemet i Bulgarien

samt

Andragende 0036/2019 af Dimitar Panayotov, bulgarsk statsborger, for "foreningen af ofre for private fogeder og retssystemet -  Solidaritet", om påstået korruption ved bulgarske domstole og krænkelse af retten til en retfærdig rettergang

samt

Andragende 0037/2019 af Mariana Ilieva, bulgarsk statsborger, om Republikken Bulgariens påståede overtrædelse af EU-retten gennem den såkaldte betalingspåbudsprocedure

samt

Andragende 0040/2019 af A.M., bulgarsk statsborger, om den manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure i bulgarsk lovgivning

samt

Andragende 0051/2019 af Elitsa Vasileva, bulgarsk statsborger, om påstået

overtrædelse af direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i

forbrugerkontrakter fra Bulgarien

samt

Andragende 0102/2019 af H.Y., bulgarsk statsborger, om en tvist om realkreditlån

(med deltagelse af andragerne)

   CM–

   PE 615,340/REV.IV

   FdR 1179836

   (15.03.2019)

 

   LT BG

   FdR 1173789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir

 

 

 

   sir

 

 

 1.  

Andragende 0928/2018 af A.K., ungarsk statsborger, og 10 000 medunderskrivere, om påståede urimelige kontraktvilkår for lån i udenlandsk valuta i Ungarn

   CM– PE 638,666

   FdR 1184064

   (21.05.2019)

 

 

Forbrugerrettigheder - Transport

 

 1.  

Andragende 0692/2018 af Catalina Cerdà Pons, spansk statsborger, om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 vedrørende kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

samt

Andragende 0727/2018 af M. S., tysk statsborger, om fastsættelse af fælles regler for kompensation for boardingafvisning, aflysning af flyafgange eller lange forsinkelser

   CM– PE 637,333

   FdR 1180837

   (22.03.2019)

 

 

   CM– PE 637,224

   FdR 1179845

   (15.03.2019)

 

 1.  

Andragende 0165/2018 af Mario Berger, tysk statsborger, om passagerer, der udelukkes fra at kunne anvende deres hjemrejse, hvis de ikke har benyttet deres udrejse

   CM– PE 628,337

   FdR 1163656

   (21.09.2018)

 

 1.  

Andragende 0202/2018 af Alfonso Rodríguez Sanchez, spansk statsborger, om lavprisselskabers tildeling af siddepladser, som adskiller grupper og familier, der ikke betaler merpris for pladsreservation

   CM– PE 629,721

   FdR 1167918

   (31.10.2018)

 

 

 

Migration

 

 1.  

Andragende 0005/2019 af Barbara Klinner, tysk statsborger, om migrationsproblemer i Grækenland, navnlig på øen Samos

   CM– PE

   FdR

   LT EL

   FdR 1179250

   (27.02.2019)

 

 

Grundlæggende rettigheder

 

 1.  

Andragende 0695/2017 af F.M., italiensk statsborger, om anerkendelse af unionsborgerskab og adgang til sundhedsydelser for hjemløse borgere

 

   CM– PE 625,235

   FdR 1157982

   (29.06.2018)

 

 

Handicap

 

 1.  

Andragende 0535/2017 af Ludo Hermans, belgisk statsborger, om mobilitet for personer med handicap i Den Europæiske Union

(med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 617,964

   FdR 1144919

   (31.01.2018)

   MS

 

 

 

 1. Diverse sager

 

* * *

 

 

B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet i lyset af Kommissionens skriftlige svar eller andre modtagne dokumenter

 

 1.  

Andragende 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den franske stats opkrævning af afgift på ejendomsindtægter for en person, som ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig

samt

CM-PE 574,990/REV.IV FdR 1185597

 

Andragende 0443/2016 af Jean Doignie, fransk statsborger, om Frankrigs manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af EU-Domstolen om skattespørgsmål

 

 

 1.  

Andragende 1373/2014 af J. F. Z. G., spansk statsborger, om miljøspørgsmål i forbindelse med opførelsen af metroen i Bilbao

CM-PE 567,559/REV.IV FdR 1182921

 

 1.  

Andragende 2533/2014 af Ana Martina Varela Velo, spansk statsborger, om affaldsdumpning i floderne Tamega og Camba i Orense

CM-PE 585,632 FdR 1099692

 

 1.  

Andragende 0175/2015 af Pedro de la Torre Rodríguez, spansk statsborger, om Spaniens udelukkelse af IT-ingeniører fra det europæiske system for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

CM-PE 580,722/REV.III FdR 1181332

 

 1.  

Andragende1408/2015 af H.S., tysk statsborger, om manglende anerkendelse af den periode, han arbejdede for et østrigske udviklingsagentur i beregningen af hans pension i Tyskland

CM-PE 587,548 FdR 1102164

LT DE

 

 1.  

Andragende 0327/2017 af Alberto Cirio, italiensk statsborger, om placeringen af et asbestdeponeringsanlæg i et fredet område

CM-PE 620,732 FdR 1150010

 

 1.  

Andragende 0362/2017 af Alberto Cirio, italiensk statsborger, om konkurrenceforvridning som følge af et regionalt forbud mod spilleautomater i særligt følsomme områder

CM-PE 616,921 FdR 1144885

 

 1.  

Andragende 0121/2018 af Martin Gohlke, tysk statsborger, om indførelse af ikke-deaktivérbare bremsesystemer i lastbiler for at forhindre dødsulykker

samt

CM-PE 628,330 FdR 1163649

 

Andragende 0135/2018 af W.S., tysk statsborger, om regulering af bremsesystemer og advarselssystemer for lastbiler

 

 

 1.  

Andragende 0364/2018 af A.M.F., italiensk statsborger, om tidligere ansatte i de sicilianske erhvervsuddannelsesprogrammer, der er blevet efterladt uden beskæftigelse

CM-PE 638,529 FdR 1182925

 

 1.  

Andragende 0362/2018 af Sibylle Schroer, tysk statsborger, om mulig vedtagelse af europæisk lovgivning mod lysforurening

CM-PE 637,331 FdR 1180835

 

 1.  

Andragende 0367/2018 af Arianna Colonello, italiensk statsborger, om handicappedes ret til at arbejde

CM-PE 637,444 FdR 1181337

 

 1.  

Andragende 0420/2018 af J.C.V., spansk statsborger, for Alcantarillas (Murcia) Ren luftplatform, om forurening forårsaget af emissioner fra byens kemiske anlæg

CM-PE 638,659 FdR 1184057

 

 1.  

Andragende 0443/2018 af Marco Giovannelli, italiensk statsborger, og 80 000 medunderskrivere, om vedtagelse af en specifik lovgivning om beskyttelse og forvaltning af kæledyr, husdyr og herreløse dyr i EU

CM-PE 631,839 FdR 1170967

 

LT Andriukaitis

 

 1.  

Andragende 0457/2018 af M. F., polsk statsborger, med 11 underskrifter, om behovet for at beskytte miljøet

CM-PE 637,445 FdR 1181338

 

 1.  

Andragende 0493/2018 af Aurelio Rosini, italiensk statsborger, om forslag til ændring af færdselsreglerne i Italien

CM-PE 638.781 FdR 1184977

 

 1.  

Andragende 0494/2018 af R.K., polsk statsborger, for sammenslutningen "Stowarzyszenie Federacja Zielonych", om påstået manglende overholdelse af betingelserne for behandling af ansøgninger om EU-finansiering fra offentlige myndigheders side

CM-PE 638,603 FdR 1183596

 

 1.  

Andragende 0504/2018 af Pedro Del Cura Sánchez, spansk statsborger, om opførelsen af en direkte vejforbindelse mellem kommunen Rivas Vaciamadrid og M-50-ringmotorvejen

CM-PE 638,745 FdR 1184716

 

 1.  

Andragende 0557/2018 af Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven, spansk statsborger, om en restaurant, der drives i et Natura 2000-område i naturparken Serra Gelada

CM-PE 638,531 FdR 1182928

 

 1.  

Andragende 0560/2018 af Alberto Cirio (italiensk) mod etableringen af et affaldsdepot til ikkefarligt specialaffald

CM-PE 636,170 FdR 1177932

 

 1.  

Andragende 0617/2018 af Luis Rodríguez, spansk statsborger, om forskelsbehandling af kvinder inden for sport

CM-PE 638,746 FdR 1184717

 

 1.  

Andragende 0649/2018 af Manuel Parras Rosa, spansk statsborger, på vegne af Det Økonomiske og Sociale Råd i Jaén-provinsen, om behovet for at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til opførelsen af den indvendige del af den mediterrane jernbanekorridor i Jaén-provinsen (Spanien)

CM-PE 638,747 FdR 1184718

 

 1.  

Andragende 0655/2018 af Evangelos Tsiompanidis, græsk statsborger, om den obligatoriske offentlige forsikring, som græske landbrugere betaler

CM-PE 638,605 FdR 1183606

 

 1.  

Andragende 0667/2018 af Jonathan Tennant, britisk statsborger, om én enkelt underleverandør til EU's Open Science Monitor

CM-PE 638,662 FdR 1184060

 

 1.  

Andragende 0668/2018 af P. T., bulgarsk statsborger, om Bulgariens påståede overtrædelse af forordning (EF) nr. 1698/2005 og direktiv 2009/28/EF

CM-PE 637,447 FdR 1181340

 

 1.  

Andragende 0683/2018 af Niko Haxhiu, albansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de græske myndigheders side

CM-PE 638,663 FdR 1184061

 

 1.  

Andragende 0691/2018 af Milena Dimitrova, bulgarsk statsborger, om en formodet tilsløring af misbrug af EU-midler og destruktion af bulgarske husdyr

CM-PE 637,448 FdR 1181341

 

 1.  

Andragende 0693/2018 af M.P., belgisk statsborger, om årlige socialsikringsbidrag, der skal betales af virksomheder i Belgien, som er forbeholdt personer, der er klassificeret som selvstændige arbejdstagere

CM-PE 637,449 FdR 1181342

 

 1.  

Andragende 0725/2018 af Konstantinos Stragkas, græsk statsborger, om et forslag til en løsning på brandproblemet i EU

CM-PE 638,537 FdR 1182935

 

 1.  

Andragende 0733/2018 af J.B., spansk statsborger, om forbedring af beskyttelsen af EU-borgernes genetiske data

CM-PE 637,225 FdR 1184156

LT DPO

 

 1.  

Andragende 0740/2018 af A.D.R., spansk statsborger, om gennemførelse af en fælles farvekode for genanvendelsestiltag i alle EU's medlemsstater

CM-PE 638,538 FdR 1182936

 

 1.  

Andragende 0741/2018 af Marcel Van Duijvendijk, nederlandsk statsborger, om fastsættelse af en minimumsfyldningsgrad for emballage

CM-PE 637,450 FdR 1181343

 

 1.  

Andragende 0780/2018 af Hans-Dieter Thiele, tysk statsborger, om registrering af et kørekort

CM-PE 636,365 FdR 1179287

 

 1.  

Andragende 0783/2018 af Ecologists in Action, Guadalajara, af spansk nationalitet, om ødelæggelse af særligt beskyttede levesteder ved floden Henares i Guadalajara

CM-PE 638,539 FdR 1182937

 

 1.  

Andragende 0798/2018 af Matias Eduardo Diaz Crescitelli, italiensk statsborger, om anmodning om genåbning af tre lukkede fødeklinikker i regionen Emilia Romagna i Italien

CM-PE 638,609 FdR 1183612

 

 1.  

Andragende 0803/2018 af A. C., italiensk statsborger, om forskelsbehandling af italienske buschauffører i forhold til buschauffører i andre europæiske lande

CM-PE 638,610 FdR 1184430

 

 1.  

Andragende 0827/2018 af Olga Daskali, græsk statsborger, om påståede alvorlige overtrædelser af EU-lovgivningen i forbindelse med proceduren for udstedelse af tilladelser til fire kraftværker i et beskyttet naturområde i kommunen Mesolongi, Grækenland

CM-PE 636,367 FdR 1179308

 

 1.  

Andragende 0834/2018 af Sarah Fenwick, cypriotisk statsborger, om urimeligt høje priser og overfakturering ved Cyperns elmyndighed

CM-PE 637,229 FdR 1179850

 

 1.  

Andragende 0854/2018 af M.K., tysk statsborger, for Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Tyske venner af jernbanerne) om en ændring af loven om omsætningsafgift for forskellige transportformer i turisttrafikken

CM-PE 638,614 FdR 1183617

 

 1.  

Andragende 0855/2018 af Guido Brügmann, tysk statsborger, om minimumsperioden for mobiltelefonkontrakter i Tyskland

CM-PE 638,615 FdR 1183618

 

 1.  

Andragende 0858/2018 af J.L., britisk statsborger, om en påstået overtrædelse begået af Amazon af varernes frie bevægelse

CM-PE 637,451 FdR 1181344

 

 1.  

Andragende 0873/2018 af Roberto Monfredini , italiensk statsborger, med tre medunderskrivere, om anlægget af den regionale vej "Pedemontana" i kommunen Modena i regionen Emilia Romagna

CM-PE 638,616 FdR 1183619

 

 1.  

Andragende 0888/2018 af G.G., italiensk statsborger, om den nye italienske lovgivning om tekniske sundhedsrelaterede erhverv

CM-PE 637,454 FdR 1181347

 

 1.  

Andragende 0894/2018 af N. I. N., græsk statsborger, på vegne af Xristiano Dimokratiko Komma Elados, om finansiering af anlæggelsen af den sydlige del af motorvej E65 og dens overensstemmelse med artikel 107, stk. 1, i TEUF

CM-PE 638,617 FdR 1183620

 

 1.  

Andragende 0898/2018 af Friedrich Klinge, tysk statsborger, om den tyske by Eckernfördes overtrædelse af habitatdirektivet og fugledirektivet

CM-PE 638.750 FdR 1184771

 

 1.  

Andragende 0901/2018 af Maarten Vergucht, belgisk statsborger, om visse mobilapplikationsudvikleres brug af vildledende handelspraksis

CM-PE 637,231 FdR 1179853

 

 1.  

Andragende 0902/2018 af Iolanda Mateo Creo, spansk statsborger, på vegne af "Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins", om opførelsen af et krematorium i kommunen Lousame i Galicien (Spanien)

CM-PE 638,543 FdR 1182941

 

 1.  

Andragende 0939/2018 af Andrzej Halicki, polsk statsborger, om den europæiske kodeks for god forvaltningsskik

CM-PE 638,667 FdR 1184065

 

 1.  

Andragende 0944/2018 af Detlev Winkelmann, tysk statsborger, om kørelærere til erhvervschauffører

CM-PE 638,544 FdR 1182942

 

 1.  

Andragende 0963/2018 af U.B-W., tysk statsborger, og 4 medunderskrivere, om de negative konsekvenser af en årlig dækning i økologiske prioriterede områder

CM-PE 638,545 FdR 1182943

 

 1.  

Andragende 0969/2018 af W.S., tysk statsborger, om indførelse af en harmoniseret privat supplerende sygeforsikring i hele EU

CM-PE 638,668 FdR 1184066

 

 1.  

Andragende 0970/2018 af W.S., tysk statsborger, om indførelse af et certifikat for bortskaffelse af brugte dæk i EU

CM-PE 638,735 FdR 1186114

 

 1.  

Andragende 0972/2018 af Marta Donadei, italiensk statsborger, om Spaniens manglende anerkendelse af hendes eksamen i Italien

CM-PE 638,546 FdR 1182944

 

 1.  

Andragende 0980/2018 af P.T., tysk statsborger, om transport af genstande under udlandsrejser

CM-PE 638,669 FdR 1184384.0

 

 1.  

Andragende 0981/2018 af Jakub Ditrich, tjekkisk statsborger, om hastighedsgrænsen for elcykler

CM-PE 638,547 FdR 1182945

 

 1.  

Andragende 0982/2018 af J. G. M., spansk statsborger, om forlængelse af tilladelser til drift af faste bus- eller rutebillinjer i Spanien

CM-PE 638,548 FdR 1182946

 

 1.  

Andragende 0983/2018 af Pierangelo Raineri, italiensk statsborger, for Federazione Italiana Sindacato Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (den italienske sammenslutning for kommercielle tjenester og turisme, FISASCAT), og 54 medunderskrivere, om rettigheder for arbejdstagere, der udfører deltidsarbejde i henhold til vertikale og cykliske kontrakter

CM-PE 638,734 FdR 1184701

 

 1.  

Andragende 0984/2018 af C.T., græsk statsborger, om proceduren for salg af DEH SA's (det græske elselskabs) brunkulsenheder i Meliti og Megalopoli

CM-PE 638,549 FdR 1182947

 

 1.  

Andragende 0994/2018 af Diogo Faria, portugisisk statsborger, om ændring af EU-forordningen om grænseoverskridende portabilitet af onlinetjenester

CM-PE 638,550 FdR 1182948

 

 1.  

Andragende 1016/2018 af K.O., svensk statsborger, om angiveligt diskriminerende EU-bestemmelser om fri bevægelighed

CM-PE 638,670 FdR 1184068

 

 1.  

Andragende 1017/2018 af A.T.N., spansk statsborger, om en påstået overtrædelse af miljølovgivningen i Vigo (Spanien)

CM-PE 638,553 FdR 1182957

 

 1.  

Andragende 1025/2018 af P. H., tysk statsborger, om at erklære frugtgenbanken i Müncheberg (Brandenburg) et beskyttet område for EU's frugtavl

CM-PE 638,554 FdR 1182958

 

 1.  

Andragende 1052/2018 af U.S., tysk statsborger, underskrevet af én ekstra person om færdselssikkerhed for erhvervskøretøjer i sne- og isglat føre

CM-PE 638,621 FdR 1183624

 

 1.  

Andragende 1058/2018 af Martin Jürgens, tysk statsborger, om den øvre grænse for roamingtakster i ikke-jordbaserede mobilnet

CM-PE 638,673 FdR 1184071

 

 1.  

Andragende 1074/2018 af Alberto Cirio, italiensk statsborger, og 2 medunderskrivere, om anerkendelse af kvalifikationer af lærere mellem Rumænien og Italien

CM-PE 638,732 FdR 1186018

 

 1.  

Andragende 1092/2018 af M. B., tysk statsborger, om forskelsbehandling af handicappede på arbejdsmarkedet i Tyskland

CM-PE 638,731 FdR 1184697

 

 1.  

Andragende 1094/2018 af M. K., polsk statsborger, om påstået forskelsbehandling af kunder i Polen på grundlag af deres bopæl

CM-PE 638,674 FdR 1184072

 

 1.  

Andragende 1114/2018 af M.S., finsk statsborger, om den påståede grusomme behandling af hunde i Cypern

CM-PE 638,675 FdR 1184073

 

 1.  

Andragende 1147/2018 af M.S., tysk statsborger, om indførelse af obligatorisk angivelse af tandpastaens slibeevne

CM-PE 638,728 FdR 1184694

 

 1.  

Andragende 1160/2018 af J.M.G.L., spansk statsborger, om tilbageholdelsesskat på europæiske virksomheders udbytte

CM-PE 638,623 FdR 1183626

 

 1.  

Andragende nr. 1168/2018 af A.H., tysk statsborger, om den obligatoriske etikettering af piller

CM-PE 638,724 FdR 1184686

 

 1.  

Andragende nr. 1170/2018 af Thomas Lange, tysk statsborger, om forbrugerbeskyttelse i EU i forbindelse med datatakster på færger og krydstogtskibe

CM-PE 638,677 FdR 1184075

 

 

 

 

 

 

o O o

 

 1. Tid og sted for næste møde
 •    Den 2. oktober 2019, kl. 9.00-12.30 og 15.00 – 18.30
 •    Den 3. oktober 2019, kl. 9.00-12.30

 

Seneste opdatering: 14. august 2019Juridisk meddelelse