Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 185kWORD 60k

<Commission>{PETI}Vetoomusvaliokunta</Commission>

PETI_OJ(2019)291_1

<TitreType>ESITYSLISTALUONNOS</TitreType>

Kokous

Keskiviikko 4. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Torstai 5. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone JAN 6Q2

 

klo 9.00–10.30 (suljetuin ovin)

 

 1.  

Koordinaattoreiden kokous

 

* * *

 

 

klo 10.30

 

 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen (1) OJ– PE 639.964

 FdR 1187021

 

 1.  

Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta:

 •   10. heinäkuuta 2019

PV– PE 639.745

FdR 1185932

 

_________________________

()  Valiokunnan vuoden 2016 suuntaviivojen mukaisesti esityslistaluonnoksen B-osan kohdista ei keskustella tämän kokouksen aikana. Siitä huolimatta kuka tahansa PETI-valiokunnan jäsenistä voi pyytää ennen kokouksen loppua jonkin B-osan kohdan pitämistä avoinna, minkä jälkeen se otetaan automaattisesti koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle, jotta sen käsittelyn jatkamisesta voitaisiin päättää myöhemmässä koordinaattoreiden kokouksessa.


 

 1. Puheenjohtajan ilmoitukset

 

 

Komission läsnä ollessa

 

 1.  

Komission alustus yhteistyöstä vetoomusvaliokunnan kanssa

 

 

 1.  

Oikeudellisen yksikön alustus yhteistyöstä vetoomusvaliokunnan kanssa

 

 

 

 1.  

Politiikkayksikkö C:n alustus yhteistyöstä vetoomusvaliokunnan kanssa

 

 

 

 

noin klo 11.25

 

 1.  

Euroopan oikeusasiamiehen Emily O’Reillyn alustus vuoden 2018 toimintakertomuksesta

 

 

 

 

 

A. Vetoomukset, joista keskustellaan valiokunnassa komission kirjallisen vastauksen tai muiden vastaanotettujen asiakirjojen perusteella

 

Ympäristö – tutkimus ja innovointi

 

 1.  

Vetoomus nro 0596/2018, M.A.R.S., Espanjan kansalainen, Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP (AEPCCE) -järjestön puolesta, EU:n avaruusstrategian ja sähkömagneettisten pulssien määrittelystä

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

   CM– PE 638,807

   FdR 1185173

   (24.06.2019)

 

* * *

 

 

klo 14.30

 

 1.  

Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

 

 

 

 

 

Terveys

 

 1.  

Vetoomus nro 0494/2017, Alessia Margheritini, Italian kansalainen, koululaisten rokotukset pakollisiksi tekevän kansallisen lain vastustamisesta

ja

Vetoomus nro 0495/2017, Elena Manzoni Di Chiosca, Italian kansalainen, koululaisten rokotukset pakollisiksi tekevän kansallisen lain vastustamisesta

ja

Vetoomus nro 0496/2017, Remo Pulcini, Italian kansalainen, Italian pakollisia rokotuksia koskevan lain yhteensopimattomuudesta EU:n lainsäädännön kanssa

ja

Vetoomus nro 0558/2017, A.B., Italian kansalainen, pakollisista rokotuksista Italiassa

ja

Vetoomus nro 0057/2018, R.I., Italian kansalainen, ja noin 100 allekirjoittanutta pakollisista rokotuksista Italiassa

ja

Vetoomus nro 0250/2019, Renato Lelli, Italian kansalainen, ”Vanhemmat tasa-arvoisen aseman puolesta” -yhdistyksen puolesta, pakollisten rokotusten vastustamisesta ilman ennalta ehkäisevää turvallisuustestausta

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

   CM– PE 619,061

   FdR 1147284

   (28.02.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir0057-18

 

 

   sir0250-19

 

 

Ympäristö

 

 1.  

Vetoomus nro 0225/2018, B.M., Puolan kansalainen, ja kaksi allekirjoittanutta, Prawobrzeża-yhdistyksen puolesta, konttiterminaalin rakentamisesta Natura 2000 -alueelle Świnoujściessa, Puolassa

   CM– PE 629,728

   FdR 1167964

   (31.10.2018)

 

 

Ympäristö – muovit

 

 1.  

Vetoomus nro 2553/2014, Ludwig Bühlmeier, Saksan kansalainen, muovisista mikrohiukkasista ja nanohiukkasista

ja

Vetoomus nro 0663/2015, Oliver Steiner, Saksan kansalainen, menettelystä, jossa kaikkiin Euroopan vedenpuhdistamoihin asennetaan puhdistusjärjestelmä muovisten mikrohiukkasten suodattamiseksi

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

ja

Vetoomus nro 0783/2015, E. D., Saksan kansalainen, muovisia mikrohiukkasia sisältävien kosmetiikkatuotteiden kieltämisestä

ja

Vetoomus nro 0793/2015, Oliver Steiner, Saksan kansalainen, muovisten mikrohiukkasten kieltämisestä kosmetiikkatuotteissa, hygieniatuotteissa ja vaatteissa

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

ja

Vetoomus nro 0695/2018, esittäjä U.K., Saksan kansalainen, muovisista mikrohiukkasista maataloudessa käytettävien lannoitteiden ja jätevesilietteen biokiintoaineissa,

   CM–PE 585,634

   FdR 1099696

   (29.06.2016)

   CM–PE 582,393/REV

   FdR 1160351

   (30.07.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CM–PE 637,222

   FdR 1179842

   (15.03.2019)

 

 1.  

Vetoomus nro 0349/2018, K.H., Saksan kansalainen, Ideenschmiede Mainzin puolesta, muovin käyttöä koskevan lainsäädännön antamisesta

ja

Vetoomus nro 0191/2018, O. J., Saksan kansalainen, muovijätteen vähentämisestä

ja

Vetoomus nro 0758/2018, A. V., Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, muovien tuotannosta ja kiertotalouden kehittämisestä

   CM–PE 628,351

   FdR 1163671

   (21.09.2018)

   sir0191-18

 

   sir0758-18

 

 

 1.  

Vetoomus nro 1013/2018, Alessandro Giovannetti, Italian kansalainen, yhden materiaalin käyttämisestä supermarkettien tuotteiden pakkauksissa

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

ja

Vetoomus nro 0082/2019, Elena Mihaela Blejdea, Romanian kansalainen, muovipakkausten paremmasta käytöstä

   CM– PE 638,733

   FdR 1184699

   (7.06.2019)

 

   sir0082-19

 

 

Maatalous – eläinten hyvinvointi

 

 1.  

Vetoomus nro 1124/2018, D. S., Puolan kansalainen, ja kaksi allekirjoittanutta, hunajamehiläisten hyvinvoinnista

   CM– PE 639,730

   FdR 1185852

   (9.07.2019)

 

 

Maatalous – kauppa

 

 1.  

Vetoomus nro 0611/2018, Ismael Sánchez Castillo, Espanjan kansalainen, Comité Provincial PCE Sevilla -komitean puolesta, Yhdysvaltoihin Espanjasta tuotavista kypsistä oliiveista perittävästä tullista

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

   CM– PE 634,685

   FdR 1175896

   (31.01.2019)

   LT INTA

 

 

Valtiontuki

 

 1.  

Vetoomus nro 0894/2017, M.M., Italian kansalainen, valtiontuen epäsymmetrisestä soveltamisesta Saksan ja muun Euroopan unionin välillä, mikä muuttaa yhteismarkkinoiden tilaa

   CM– PE 622,057/REV

   FdR 1170938

   (30.11.2018)

 

 

* * *

 

 

 

 

 

torstaina 5. syyskuuta 2019

 

klo 9.30

 

Kuluttajan oikeudet – rahoituspalvelut

 

 1.  

Vetoomus nro 0063/2017, Ivailo Iliev, Bulgarian kansalainen, ja 50 allekirjoittanutta, väitetystä kuluttajan oikeuksien rikkomisesta Bulgarian maksamismääräysmenettelyissä

ja

Vetoomus nro 0408/2017, Desislava Filipova, Bulgarian kansalainen, ja 4 248 allekirjoittanutta, Bulgarian siviiliprosessilain 417 pykälän lainmukaisuudesta sekä väitetystä kuluttajan oikeuksien rikkomisesta maksamismääräysmenettelyissä Bulgariassa

ja

Vetoomus nro 0838/2017, Violeta Gospodinova, Bulgarian kansalainen, asuntolainakiistaa bulgarialaisen pankin kanssa koskevasta maksamismääräysmenettelystä

ja

Vetoomus nro 0514/2018, Ivaylo Iliev, Bulgarian kansalainen, väitetystä korruptiosta Bulgarian tuomioistuimissa ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeuden loukkaamisesta

ja

Vetoomus nro 0606/2018, Milena Dimitrova, Bulgarian kansalainen, direktiivin 93/13/ETY väitetystä rikkomisesta ja asuntolainaa koskevasta kiistasta pankin kanssa

ja

Vetoomus nro 0609/2018, Tsetska Khadzhigeorgieva, Bulgarian kansalainen, väitetystä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden rikkomisesta ja oikeuden saatavuuden puutteesta

ja

Vetoomus nro 0720/2018, Violeta Gospodinova, Bulgarian kansalainen, väitetystä petoksesta ja korruptiosta pankkien ja yksityisten ulosottomiesten suorittaman omaisuuden laittoman siirron yhteydessä Bulgariassa

ja

Vetoomus nro 0810/2018, P.A.V., Bulgarian kansalainen, Bulgarian siviiliprosessilain 417 pykälän lainmukaisuudesta sekä väitetystä kuluttajan oikeuksien rikkomisesta maksamismääräysmenettelyissä Bulgariassa

ja

Vetoomus nro 1045/2018, Z.T.A., Bulgarian kansalainen, ja 180 allekirjoittanutta, Bulgarian siviilioikeuden takuuta, vireillepanoa ja muutoksenhakua koskevien menettelyjen väitetystä yhteensopimattomuudesta yhteisön oikeuden kanssa

ja

Vetoomus nro 1193/2018, A. M., Bulgarian kansalainen, ”Association of Victims of Private Bailiffs and the Judicial System - Solidarity” -yhdistyksen puolesta, solidaarisuudesta yksityisten ulosottovirkailijoiden ja oikeusjärjestelmän uhreille Bulgariassa

ja

Vetoomus nro 0036/2019, Dimitar Panayotov, Bulgarian kansalainen, ”Association of Victims of Private Bailiffs and the Judicial System - Solidarity” -yhdistyksen puolesta, väitetystä Bulgarian tuomioistuinten korruptiosta ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin saamista koskevan oikeuden rikkomisesta

ja

Vetoomus nro 0037/2019, Mariana Ilieva, Bulgarian kansalainen, Bulgarian tasavallan väitetystä syyllistymisestä EU:n lainsäädännön rikkomiseen niin sanotussa maksamismääräysmenettelyssä

ja

Vetoomus nro 0040/2019, A. M., Bulgarian kansalainen, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen N:o 1896/2006 noudattamatta jättämisestä Bulgarian lainsäädännössä

ja

Vetoomus nro 0051/2019, Elitsa Vasileva, Bulgarian kansalainen,

Bulgarian väitetystä syyllistymisestä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY

rikkomiseen

ja

Vetoomus nro 0102/2019, H.Y., Bulgarian kansalainen, asuntolainakiistasta

(vetoomuksen esittäjien läsnä ollessa)

   CM–

   PE 615,340/REV.IV

   FdR 1179836

   (15.03.2019)

 

   LT BG

   FdR 1173789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir

 

 

 

   sir

 

 

 1.  

Vetoomus nro 0928/2018, A. K., Unkarin kansalainen, ja 10 000 allekirjoittanutta, valuuttalainojen kohtuuttomiksi väitetyistä sopimusehdoista Unkarissa

   CM– PE 638,666

   FdR 1184064

   (21.05.2019)

 

 

Kuluttajan oikeudet – liikenne

 

 1.  

Vetoomus nro 0692/2018, Catalina Cerdà Pons, Espanjan kansalainen, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 soveltamisesta

ja

Vetoomus nro 0727/2018, M.S., Saksan kansalainen, lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta koskevista yhteisistä säännöistä

   CM– PE 637,333

   FdR 1180837

   (22.03.2019)

 

 

   CM– PE 637,224

   FdR 1179845

   (15.03.2019)

 

 1.  

Vetoomus nro 0165/2018, Mario Berger, Saksan kansalainen, paluulennoilta pois jätetyistä matkustajista, koska he eivät olleet ottaneet lähtevää lentoa

   CM– PE 628,337

   FdR 1163656

   (21.09.2018)

 

 1.  

Vetoomus nro 0202/2018, Alfonso Rodríguez Sanchez, Espanjan kansalainen, halpalentoyhtiöiden istuinten jakamiskäytännöistä, joiden vuoksi ryhmät ja perheet, jotka eivät maksa lisämaksua varatusta istuimesta, joutuvat erilleen

   CM– PE 629,721

   FdR 1167918

   (31.10.2018)

 

 

 

Muuttoliike

 

 1.  

Vetoomus nro 0005/2019, Barbara Klinner, Saksan kansalainen, maahanmuuttoasioista Kreikassa, erityisesti Samoksen saarella

   CM– PE

   FdR

   LT EL

   FdR 1179250

   (27.02.2019)

 

 

Perusoikeudet

 

 1.  

Vetoomus nro 0695/2017, F.M., Italian kansalainen, Euroopan kansalaisuuden tunnustamisesta ja asunnottomien kansalaisten pääsystä terveydenhuollon piiriin

 

   CM– PE 625,235

   FdR 1157982

   (29.06.2018)

 

 

Vammaisuus

 

 1.  

Vetoomus nro 0535/2017, Ludo Hermans, Belgian kansalainen, vammaisten henkilöiden liikkuvuudesta EU:ssa

(vetoomuksen esittäjän läsnä ollessa)

   CM– PE 617,964

   FdR 1144919

   (31.01.2018)

   MS

 

 

 

 1. Muut asiat

 

* * *

 

 

B. Vetoomukset, joiden käsittely on ehdotettu päätettäväksi komission kirjallisen vastauksen tai muiden vastaanotettujen asiakirjojen perusteella

 

 1.  

Vetoomus nro 2657/2013, Denis Dugré, Ranskan kansalainen, Ranskan valtion sellaisen henkilön kiinteistötuloista perimästä verosta, jonka verotuksellinen kotipaikka ei ole Ranska

ja

CM-PE 574,990/REV.IV FdR 1185597

 

Vetoomus nro 0443/2016, Jean Doignie, Ranskan kansalainen, sen johdosta, että Ranskassa ei ole pantu täytäntöön Euroopan unionin tuomioistuimen veroasiassa antamaa päätöstä

 

 

 1.  

Vetoomus nro 1373/2014, J. F. Z. G., Espanjan kansalainen, Bilbaon metron rakentamiseen liittyvistä ympäristökysymyksistä

CM-PE 567,559/REV.IV FdR 1182921

 

 1.  

Vetoomus nro 2533/2014, Ana Martina Varela Velo, Espanjan kansalainen, jätteiden kaatamisesta Tamega- ja Camba-jokiin Orensessa

CM-PE 585,632 FdR 1099692

 

 1.  

Vetoomus nro 0175/2015, Pedro De La Torre Rodríguez, Espanjan kansalainen, Espanjan päätöksestä sulkea tieto- ja viestintätekniikan ammatit ammattipätevyyden tunnustamista koskevan eurooppalaisen järjestelmän ulkopuolelle

CM-PE 580,722/REV.III FdR 1181332

 

 1.  

Vetoomus nro 1408/2015, H. S., Saksan kansalainen, vuosien työskentelynsä Itävallan kehitysyhteistyövirastossa tunnustamatta jättämisestä hänen eläkkeensä laskennassa Saksassa

CM-PE 587,548 FdR 1102164

LT DE

 

 1.  

Vetoomus nro 0327/2017, Alberto Cirio, Italian kansalainen, asbestinhävittämislaitoksen sijoittamisesta suojelualueelle

CM-PE 620,732 FdR 1150010

 

 1.  

Vetoomus nro 0362/2017, Alberto Cirio, Italian kansalainen, erityisen herkillä alueilla määrätyn pelikoneiden alueellisen kiellon aiheuttamasta kilpailun vääristymisestä

CM-PE 616,921 FdR 1144885

 

 1.  

Vetoomus nro 0121/2018, Martin Gohlke, Saksan kansalainen, aina toimivien apujärjestelmien käyttöönotosta kuorma-autoissa kuolemaan johtavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi

ja

CM-PE 628,330 FdR 1163649

 

Vetoomus nro 0135/2018, W. S., Saksan kansalainen, kuorma-autojen jarru- ja varoitusäänijärjestelmien sääntelystä

 

 

 1.  

Vetoomus nro 0364/2018, A. M. F., Italian kansalainen, Sisilian ammatillisen koulutuksen ohjelmien entisistä työntekijöistä, jotka ovat jääneet ilman työpaikkaa

CM-PE 638,529 FdR 1182925

 

 1.  

Vetoomus nro 0362/2018, Sibylle Schroer, Saksan kansalainen, valosaasteen torjumista koskevan EU:n lainsäädännön mahdollisesta antamisesta

CM-PE 637,331 FdR 1180835

 

 1.  

Vetoomus nro 0367/2018, Arianna Colonello, Italian kansalainen, vammaisten henkilöiden oikeudesta työhön

CM-PE 637,444 FdR 1181337

 

 1.  

Vetoomus nro 0420/2018, J. C. V., Espanjan kansalainen, Alcantarillan (Murcia) Clean Air Platformin puolesta, kaupungin kemiantehtaan tuottamien päästöjen aiheuttamasta saasteesta

CM-PE 638,659 FdR 1184057

 

 1.  

Vetoomus nro 0443/2018, Marco Giovannelli, Italian kansalainen, ja 80 000 allekirjoittanutta, lemmikkieläimiä, kotieläimiä ja irrallaan tavattuja eläimiä koskevan erityissäännöstön hyväksymisestä EU:ssa

CM-PE 631,839 FdR 1170967

 

LT Andriukaitis

 

 1.  

Vetoomus nro 0457/2018, M. F., Puolan kansalainen, ja 11 allekirjoittanutta, ympäristön suojelemisen tarpeesta

CM-PE 637,445 FdR 1181338

 

 1.  

Vetoomus nro 0493/2018, Aurelio Rosini, Italian kansalainen, Italian kansallisten liikennesääntöjen muokkauksesta

CM-PE 638.781 FdR 1184977

 

 1.  

Vetoomus nro 0494/2018, R. K., Puolan kansalainen, Stowarzyszenie Federacja Zielonych -yhdistyksen puolesta, väitetystä EU-rahoitusten hakemusten tarkastelussa käytettyjen sääntöjen noudattamatta jättämisestä julkishallinnon elinten toimesta

CM-PE 638,603 FdR 1183596

 

 1.  

Vetoomus nro 0504/2018, Pedro Del Cura Sánchez, Espanjan kansalainen, suoran tieyhteyden rakentamisesta Rivas Vaciamadridin kunnan ja M-50-moottorikehätien välille

CM-PE 638,745 FdR 1184716

 

 1.  

Vetoomus nro 0557/2018, Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven, Espanjan kansalainen, Serra Geladan luonnonpuistoon kuuluvalla Natura 2000 -alueella olevan ravintolan toiminnasta

CM-PE 638,531 FdR 1182928

 

 1.  

Vetoomus nro 0560/2018, Alberto Cirio, Italian kansalainen, vaarattoman erityisjätteen kaatopaikan perustamisen vastustamisesta

CM-PE 636,170 FdR 1177932

 

 1.  

Vetoomus nro 0617/2018, Luis Rodríguez, Espanjan kansalainen, naisten syrjinnästä urheilussa

CM-PE 638,746 FdR 1184717

 

 1.  

Vetoomus nro 0649/2018, Manuel Parras Rosa, Espanjan kansalainen, Jaén maakunnan talous- ja sosiaalineuvoston puolesta, tarpeesta järjestää tarpeelliset varat Välimeren rautatiekäytävän sisämaahaaran rakentamiseksi Jaénin maakunnassa Espanjassa

CM-PE 638,747 FdR 1184718

 

 1.  

Vetoomus nro 0655/2018, Evangelos Tsiombanidis, Kreikan kansalainen, kreikkalaisten viljelijöiden maksamista pakollisista julkisista vakuutuksista

CM-PE 638,605 FdR 1183606

 

 1.  

Vetoomus nro 0667/2018, Jonathan Tennant, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, EU:n Open Science Monitor -välineen ainoasta alihankkijasta

CM-PE 638,662 FdR 1184060

 

 1.  

Vetoomus nro 0668/2018, P. T., Bulgarian kansalainen, Bulgarian syyllistymisestä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja direktiivin 2009/28/EY rikkomiseen

CM-PE 637,447 FdR 1181340

 

 1.  

Vetoomus nro 0683/2018, Niko Haxhiu, Albanian kansalainen, Kreikan viranomaisten väitetystä syrjintätapauksesta

CM-PE 638,663 FdR 1184061

 

 1.  

Vetoomus nro 0691/2018, Milena Dimitrova, Bulgarian kansalainen, oletetusta EU:n rahoituksen väärinkäytön salaamisesta ja bulgarialaisen karjan tuhoamisesta

CM-PE 637,448 FdR 1181341

 

 1.  

Vetoomus nro 0693/2018, M.P., Belgian kansalainen, Belgiassa olevilta yrityksiltä perittävistä vuosittaista sosiaaliturvamaksuista, jotka on varattu itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi luokitelluille henkilöille

CM-PE 637,449 FdR 1181342

 

 1.  

Vetoomus nro 0725/2018, Konstantinos Stragkas, Kreikan kansalainen, ratkaisuehdotuksesta tulipalo-ongelmaan EU:ssa

CM-PE 638,537 FdR 1182935

 

 1.  

Vetoomus nro 0733/2018, J. B., Espanjan kansalainen, Euroopan unionin kansalaisten geneettisten tietojen suojelun parantamisesta

CM-PE 637,225 FdR 1184156

LT DPO

 

 1.  

Vetoomus nro 0740/2018, A. D. R., Espanjan kansalainen, yhteisen värikoodin käyttöönotosta kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kierrätystoimissa

CM-PE 638,538 FdR 1182936

 

 1.  

Vetoomus nro 0741/2018, Marcel Van Duijvendijk, Alankomaiden kansalainen, vähimmäistäyttöasteen asettamisesta pakkauksille

CM-PE 637,450 FdR 1181343

 

 1.  

Vetoomus nro 0780/2018, Hans-Dieter Thiele, Saksan kansalainen, ajokortin rekisteröinnistä

CM-PE 636,365 FdR 1179287

 

 1.  

Vetoomus nro 0783/2018, Ecologistas en Acción -järjestö, Guadalajara, Espanja, Henares-joen erityissuojelualueella Guadalajarassa sijaitsevien elinympäristöjen tuhoamisesta

CM-PE 638,539 FdR 1182937

 

 1.  

Vetoomus nro 0798/2018, Matias Eduardo Diaz Crescitelli, Italian kansalainen, pyynnöstä avata uudelleen kolme Italiassa Emilia-Romagnan alueella suljettua synnytyssairaalaa

CM-PE 638,609 FdR 1183612

 

 1.  

Vetoomus nro 0803/2018, A. C., Italian kansalainen, italialaisten linja‑auton kuljettajien syrjinnästä verrattuna kuljettajiin muissa Euroopan maissa

CM-PE 638,610 FdR 1184430

 

 1.  

Vetoomus nro 0827/2018, Olga Daskali, Kreikan kansalainen, väitetystä EU:n lainsäädännön vakavasta rikkomisesta neljän voimalaitoksen lupamenettelyssä luonnonsuojelualueella Mesolongin kunnassa, Kreikassa

CM-PE 636,367 FdR 1179308

 

 1.  

Vetoomus nro 0834/2018, Sarah Fenwick, Kyproksen kansalainen, Kyproksen sähköasioista vastaavan viranomaisen laskuttamista epäreilun korkeista hinnoista ja ylihinnoittelusta

CM-PE 637,229 FdR 1179850

 

 1.  

Vetoomus nro 0854/2018, M.K., Saksan kansalainen, Saksan rautatieyhdistyksen ystävien (Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.) puolesta, eri liikennemuodoista matkailijaliikenteessä maksettavaa tuloveroa koskevan lain muuttamisesta

CM-PE 638,614 FdR 1183617

 

 1.  

Vetoomus nro 0855/2018, Guido Brügmann, Saksan kansalainen, matkapuhelinsopimusten vähimmäiskestosta Saksassa

CM-PE 638,615 FdR 1183618

 

 1.  

Vetoomus nro 0858/2018, J. L., Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, väitetystä Amazon-verkkosivuston syyllistymisestä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan loukkaukseen

CM-PE 637,451 FdR 1181344

 

 1.  

Vetoomus nro 0873/2018, Roberto Monfredini, Italian kansalainen, ja kolme allekirjoittanutta, Pedemontanan alueellisen tien rakentamisesta Emilia Romagnan alueella sijaitsevaan Modenan kuntaan

CM-PE 638,616 FdR 1183619

 

 1.  

Vetoomus nro 0888/2018, G. G., Italian kansalainen, terveyteen liittyviä teknisiä aloja koskevasta uudesta Italian lainsäädännöstä

CM-PE 637,454 FdR 1181347

 

 1.  

Vetoomus nro 0894/2018, N. I. N., Kreikan kansalainen, Xristiano Dimokratiko Komma Eladosin puolesta, E65-moottoritien eteläisen osuuden rakentamisen rahoittamisesta ja sen yhdenmukaisuudesta SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan kanssa

CM-PE 638,617 FdR 1183620

 

 1.  

Vetoomus nro 0898/2018, Friedrich Klinge, Saksan kansalainen, luontotyyppidirektiivin ja lintudirektiivin rikkomisesta Eckernförden kaupungissa Saksassa

CM-PE 638.750 FdR 1184771

 

 1.  

Vetoomus nro 0901/2018, Maarten Vergucht, Belgian kansalainen, joidenkin mobiilisovelluskehittäjien harhaanjohtavista kaupallisista menettelyistä

CM-PE 637,231 FdR 1179853

 

 1.  

Vetoomus nro 0902/2018, Iolanda Mateo Creo, Espanjan kansalainen, Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins -aloitteen puolesta, krematorion rakentamisesta Espanjan Galiciassa sijaitsevaan Lousamen kuntaan

CM-PE 638,543 FdR 1182941

 

 1.  

Vetoomus nro 0939/2018, Andrzej Halicki, Puolan kansalainen, Euroopan hyvän hallintotavan säännöstöstä

CM-PE 638,667 FdR 1184065

 

 1.  

Vetoomus nro 0944/2018, Detlev Winkelmann, Saksan kansalainen, ammattikuljettajien ajo-opettajista

CM-PE 638,544 FdR 1182942

 

 1.  

Vetoomus nro 0963/2018, U.B-W., Saksan kansalainen, ja 4 allekirjoittanutta, vuosittaisen maan kattamisen haitallisista vaikutuksista ekologisesti herkillä alueilla

CM-PE 638,545 FdR 1182943

 

 1.  

Vetoomus nro 0969/2018, W. S., Saksan kansalainen, yhdenmukaistetun yksityisen täydentävän sairausvakuutuksen käyttöönotosta EU:ssa

CM-PE 638,668 FdR 1184066

 

 1.  

Vetoomus nro 0970/2018, W. S., Saksan kansalainen, käytettyjen renkaiden loppukäsittelyä koskevan todistuksen käyttöönotosta EU:ssa

CM-PE 638,735 FdR 1186114

 

 1.  

Vetoomus nro 0972/2018, Marta Donadei, Italian kansalainen, siitä, että Espanja ei tunnusta hänen Italiassa myönnettyä tutkintoaan

CM-PE 638,546 FdR 1182944

 

 1.  

Vetoomus nro 0980/2018, P. T., Saksan kansalainen, tavaroiden mukana pitämisestä ulkomaanmatkan aikana

CM-PE 638,669 FdR 1184384.0

 

 1.  

Vetoomus nro 0981/2018, Jakub Ditrich, Tšekin kansalainen, sähköpyörien nopeusrajoituksesta

CM-PE 638,547 FdR 1182945

 

 1.  

Vetoomus nro 0982/2018, J. G. M., Espanjan kansalainen, säännöllisen linja-autoihin perustuvan henkilöliikenteen reittien lupien uusimisesta

CM-PE 638,548 FdR 1182946

 

 1.  

Vetoomus nro 0983/2018, Pierangelo Raineri, Italian kansalainen, kaupallisten palvelujen ja matkailun alan työntekijöiden Italian ammattiliiton (Federazione Italiana Sindacato Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, FISASCAT) puolesta, ja 54 allekirjoittanutta, osa-aikaista työtä tekevien työntekijöiden oikeuksista vertikaalisissa ja syklisissä sopimuksissa

CM-PE 638,734 FdR 1184701

 

 1.  

Vetoomus nro 0984/2018, C. T., Kreikan kansalainen, DEH SA:n (Kreikan sähköyhtiö) ruskohiiliyksikköjen myyntiin liittyvästä menettelystä Melitissa ja Megalopolissa

CM-PE 638,549 FdR 1182947

 

 1.  

Vetoomus nro 0994/2018, Diogo Faria, Portugalin kansalainen, verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävää siirrettävyyttä koskevan asetuksen tarkistamista

CM-PE 638,550 FdR 1182948

 

 1.  

Vetoomus nro 1016/2018, K. O., Ruotsin kansalainen, vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n asetusten väitetystä syrjivyydestä

CM-PE 638,670 FdR 1184068

 

 1.  

Vetoomus nro 1017/2018, A. T. N., Espanjan kansalainen, ympäristölainsäädännön väitetystä rikkomisesta Vigossa, Espanjassa

CM-PE 638,553 FdR 1182957

 

 1.  

Vetoomus nro 1025/2018, P. H., Saksan kansalainen, Münchebergissä, Brandenburgissa, sijaitsevan hedelmien geenipankin julistamisesta EU:n hedelmänviljelyn suojelualueeksi

CM-PE 638,554 FdR 1182958

 

 1.  

Vetoomus nro 1052/2018, U. S., Saksan kansalainen, ja 1 allekirjoittanut, hyötyajoneuvojen tieturvallisuudesta lumella ja jäällä

CM-PE 638,621 FdR 1183624

 

 1.  

Vetoomus nro 1058/2018, Martin Jürgens, Saksan kansalainen, verkkovierailumaksujen ylärajasta langattomissa mobiiliverkoissa

CM-PE 638,673 FdR 1184071

 

 1.  

Vetoomus nro 1074/2018, Alberto Cirio, Italian kansalainen, ja 2 allekirjoittanutta, professorin pätevyyden tunnustamisesta Romanian ja Italian välillä

CM-PE 638,732 FdR 1186018

 

 1.  

Vetoomus nro 1092/2018, M. B., Saksan kansalainen, vammaisten työsyrjinnästä Saksassa

CM-PE 638,731 FdR 1184697

 

 1.  

Vetoomus nro 1094/2018, M. K., Puolan kansalainen, puolalaisten pankkien väitetystä asiakkaiden syrjinnästä näiden asuinpaikan perusteella

CM-PE 638,674 FdR 1184072

 

 1.  

Vetoomus nro 1114/2018, M. S., Suomen kansalainen, väitetystä koirien julmasta kohtelusta Kyproksessa

CM-PE 638,675 FdR 1184073

 

 1.  

Vetoomus nro 1147/2018, M. S., Saksan kansalainen, hammastahnan hankaavuudesta kertovan pakollisen merkinnän käyttöönotosta

CM-PE 638,728 FdR 1184694

 

 1.  

Vetoomus nro 1160/2018, J. M. G. L., Espanjan kansalainen, eurooppalaisten yritysten jakamista osingoista perittävän lähdeveron verokannoista

CM-PE 638,623 FdR 1183626

 

 1.  

Vetoomus nro 1168/2018, A. H., Saksan kansalainen, lääkkeiden pakollisista pakkausmerkinnöistä

CM-PE 638,724 FdR 1184686

 

 1.  

Vetoomus nro 1170/2018, Thomas Lange, Saksan kansalainen, matkustajalautoilla ja risteilyaluksilla perittäviin datamaksuihin liittyvästä EU:n kuluttajansuojasta

CM-PE 638,677 FdR 1184075

 

 

 

 

 

 

o O o

 

 1. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
 •    2. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30
 •    3. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30

 

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus