Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 205kWORD 61k

<Commission>{PETI}Lūgumrakstu komiteja</Commission>

PETI_OJ(2019)291_1

<TitreType>DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS</TitreType>

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 5. septembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpā: JAN 6Q2

 

no plkst. 9.00–10.30 (aiz slēgtām durvīm)

 

 1.  

Koordinatoru sanāksme

 

* * *

 

 

plkst. 10.30

 

 1. Darba kārtības projekta pieņemšana (1) OJ– PE 639.964

 FdR 1187021

 

 1.  

Protokolu apstiprināšana sanāksmei, kas notika:

 •   2019. gada 10. jūlijā

PV– PE 639.745

FdR 1185932

 

_________________________

()  Saskaņā ar komitejas 2016. gada pamatnostādnēm darba kārtības B daļas punktus šīs sanāksmes laikā neapspriedīs. Ikviens Lūgumrakstu komitejas loceklis pirms sanāksmes beigām tomēr var lūgt, lai kādu no B daļas punktiem iekļauj starp punktiem, kuru izskatīšana jāturpina, tad to automātiski iekļaus to koordinatoru darba kārtības jautājumu vidū, par kuriem nākamajā koordinatoru sanāksmē jāpieņem lēmums.


 

 1. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

 

 

Klātesot Eiropas Komisijas pārstāvjiem

 

 1.  

Eiropas Komisijas pārstāvja uzstāšanās par sadarbību ar Lūgumrakstu komiteju

 

 

 1.  

Juridiskā dienesta pārstāvja uzstāšanās par sadarbību ar Lūgumrakstu komiteju

 

 

 

 1.  

Politikas departamenta C pārstāvja uzstāšanās par sadarbību ar Lūgumrakstu komiteju

 

 

 

 

aptuveni plkst. 11: 25

 

 1.  

Eiropas Ombudes Emily O’Reilly uzstāšanās, iepazīstinot ar savu 2018. gada ziņojumu

 

 

 

 

 

A. Pamatojoties uz Komisijas rakstisko atbildi vai citiem saņemtiem dokumentiem komitejā apspriežamie lūgumraksti                                                                              

 

Vide – pētniecība un inovācijas

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0596/2018, ko asociācijas "Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP" (AEPCCE) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais M. A. R. A., par ES stratēģijas noteikšanu kosmisko laikapstākļu un elektromagnētisko impulsu (EMP) jomā

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 638,807

   FdR 1185173

   (24.06.2019)

 

* * *

 

 

aptuveni plkst. 14.30

 

 1.  

Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

 

 

 

 

 

Veselības aprūpe

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0494/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Alessia Margheritini, pret valsts tiesību aktiem, kas paredz obligātu vakcināciju skolas vecuma bērniem

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0495/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Elena Manzoni Di Chiosca, pret valsts tiesību aktiem, kas paredz obligātu vakcināciju skolas vecuma bērniem

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0496/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Remo Pulcini, par Itālijas tiesību aktu par obligāto vakcināciju neatbilstību ES tiesību aktiem

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0558/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A. B., par obligātu vakcināciju Itālijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0057/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. I. un kam pievienoti aptuveni 100 parakstu, par obligāto vakcināciju Itālijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0213/2019, ko „Parents for Equal Power” asociācijas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Renato Lelli, iebilstot pret obligāto vakcināciju bez profilaktiskiem drošības testiem

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 619,061

   FdR 1147284

   (28.02.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir0057-18

 

 

   sir0250-19

 

 

Vide

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0225/2018, ko Prawobrzeża asociācijas vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais B. M. un kam pievienoti 2 paraksti, par konteineru termināļa būvniecību Natura 2000 teritorijā, kas atrodas Svinoujscē, Polijā

   CM– PE 629,728

   FdR 1167964

   (31.10.2018)

 

 

Vide — plastmasa

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 2553/2014, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ludwig Bühlmeier, par mikroplastikātu un nanodaļiņām

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0663/2015, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Oliver Steiner, par procedūru, ar ko ievieš attīrīšanas sistēmu visās Eiropas ūdens attīrīšanas iekārtās, lai attīrītu ūdeni no mikroplastikāta

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0783/2015, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā E. D., par mikroplastmasu saturošu kosmētikas līdzekļu aizliegšanu

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0793/2015, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Oliver Steiner, par mikroplastmasas aizliegšanu kosmētikā, tualetes piederumos un apģērbos

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0695/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. K., par mikroplastmasas izmantošanu bioloģiskajās cietvielās, ko izmanto lauksaimniecības mēslošanas līdzekļos un notekūdeņu dūņās

   CM–PE 585,634

   FdR 1099696

   (29.06.2016)

   CM–PE 582,393/REV

   FdR 1160351

   (30.07.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CM–PE 637,222

   FdR 1179842

   (15.03.2019)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0349/2018, ko "Ideenschmiede Mainz" vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais K. H., par tādu tiesību aktu pieņemšanu, kuri attiecas uz plastmasas lietošanu

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0191/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais O. J., par plastmasas atkritumu samazināšanu

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0758/2018, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais A. V., par plastmasas ražošanu un aprites ekonomikas uzlabošanu

   CM–PE 628,351

   FdR 1163671

   (21.09.2018)

   sir0191-18

 

   sir0758-18

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1013/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alessandro Giovannetti, par viena iepakojuma materiāla izmantošanu lielveikalu produktiem

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0082/2019, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Elena Mihaela Blejadea, par plastmasas iepakojuma labāku izmantošanu

   CM– PE 638,733

   FdR 1184699

   (7.06.2019)

 

   sir0082-19

 

 

Lauksaimniecība — dzīvnieku labturība

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1124/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais D. S. un kam pievienoti divi paraksti, par medus bišu labturību

   CM– PE 639,730

   FdR 1185852

   (9.07.2019)

 

 

Agriculture - Trade

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0611/2018, ko “Comité Provincial PCE Sevilla” vārdā iesniedza Spānijas valsts piederīgais Ismael Sánchez Castillo, par ASV piemēroto nodevu par gatavajām olīvām no Spānijas

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 634,685

   FdR 1175896

   (31.01.2019)

   LT INTA

 

 

Valsts atbalsts

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0894/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais M. M., par asimetrisko valsts atbalsta piemērošanu starp Vāciju un pārējo Eiropas Savienību, kas maina vienotā tirgus situāciju

   CM– PE 622,057/REV

   FdR 1170938

   (30.11.2018)

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Ceturtdien 2019. gada 5. septembrī

 

plkst. 9.00

 

Patērētāja tiesības — finanšu pakalpojumi

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0063/2017, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Ivailo Iliev un kam pievienoti 50 paraksti, par patērētāju tiesību iespējamu pārkāpumu maksājumu rīkojumu procedūrās Bulgārijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0408/2017, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Desislava Filipova un kam pievienoti 4248 paraksti, par Bulgārijas Civilprocesa kodeksa 417. pantu un iespējamiem patērētāju tiesību pārkāpumiem maksājumu uzdevumu apstrādē Bulgārijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0838/2017, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Violeta Gospodinova, par maksājumu rīkojuma procedūru saistībā ar strīdu par hipotekāro aizdevumu ar kādu Bulgārijas banku

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0514/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Ivaylo Iliev, par iespējamu korupciju Bulgārijas tiesās un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0606/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Milena Dimitrova, par iespējamo Direktīvas 93/13 / EEK pārkāpumu un strīdu ar banku par mājokļa aizdevumu

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0609/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Tsetska Khadzhigeorgieva, par iespējamu pārkāpumu attiecībā uz tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu un piekļuvi tiesai

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0720/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Violeta Gospodinova, par iespējamo krāpšanu un korupciju saistībā ar banku un privāto tiesu izpildītāju nelikumīgi atsavināto īpašumu Bulgārijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0810/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais P. A. V., par Bulgārijas Civilprocesa kodeksa 417. panta likumību un patērētāju tiesību iespējamo pārkāpumu saistībā ar maksājuma rīkojumu procedūrām Bulgārijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 1045/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Z. T. A. un kam pievienoti 180 paraksti, par Bulgārijas Civilprocesa kodeksā paredzēto rīkojumu izdošanas, lietas ierosināšanas un apelācijas procedūru iespējamo neatbilstību Kopienas tiesību aktiem

kā arī

Lūgumraksts Nr. 1193/2018, ko "Privāto tiesu izpildītāju un tiesu sistēmas upuru asociācijas "Solidaritāte"" vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais A. M., par solidaritātes izrādīšanu privāto tiesu izpildītāju un tiesu sistēmas upuriem Bulgārijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0036/2019, ko "Privāto tiesu izpildītāju un tiesu sistēmas darbības rezultātā cietušo personu asociācijas "Solidaritāte"" vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Dimitar Panayotov, par iespējamo korupciju Bulgārijas tiesās un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0037/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Mariana Ilieva, par Bulgārijas Republikas ES tiesību aktu iespējamo pārkāpumu ar tā dēvēto maksājuma rīkojuma procedūru

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0040/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais A. M., par Bulgārijas tiesību aktu neievērošanu, piemērojot Regulu Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0051/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Elitsa Vasileva,

par Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos iespējamiem

pārkāpumiem Bulgārijā

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0102/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais H. Y., par strīdu par hipotekāro kredītu

(klātesot lūgumraksta iesniedzējiem)

   CM–

   PE 615,340/REV.IV

   FdR 1179836

   (15.03.2019)

 

   LT BG

   FdR 1173789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir

 

 

 

   sir

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0928/2018, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais A. K. un kam pievienoti 10 000 parakstu, par iespējami negodīgiem līgumu noteikumiem attiecībā uz ārvalstu valūtās izsniegtiem aizdevumiem Ungārijā

   CM– PE 638,666

   FdR 1184064

   (21.05.2019)

 

 

Consumer's Right - Transport

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0692/2018, ko iesniegusi Spānijas valstspiederīgā Catalina Cerdà Pons, par Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos

kā arī

Lūgumraksts Nr. 0727/2018 , ko iesniedza Polijas valstspiederīgais M. C., S. (German) on establishing common rules on compensation for denied boarding, cancellation of flights, or long delays

   CM– PE 637,333

   FdR 1180837

   (22.03.2019)

 

 

   CM– PE 637,224

   FdR 1179845

   (15.03.2019)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0165/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Mario Berger, par liegumu pasažieriem izmantot atgriešanās reisus, ja viņi nav izmantojuši izejošos reisus

   CM– PE 628,337

   FdR 1163656

   (21.09.2018)

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0202/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alfonso Rodríguez Sanchez, par zemo izmaksu aviosabiedrību sēdvietu piešķiršanas politiku, ar kuru saskaņā tiek nošķirti grupu un ģimeņu locekļi, kas nemaksā papildu maksu par sēdvietu rezervēšanu

   CM– PE 629,721

   FdR 1167918

   (31.10.2018)

 

 

 

Migrācija

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0005/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Barbara Klinner, par migrācijas jautājumiem Grieķijā, jo īpaši Samosas salā

   CM– PE

   FdR

   LT EL

   FdR 1179250

   (27.02.2019)

 

 

Pamattiesības

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0695/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F. M., par Eiropas pilsonības atzīšanu un bezpajumtnieku piekļuvi veselības aprūpei

 

   CM– PE 625,235

   FdR 1157982

   29,06.2018. gads

 

 

Invaliditāte

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0535/2017, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Ludo Hermans, par personu ar invaliditāti mobilitāti Eiropas Savienībā

(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

   CM– PE 617,964

   FdR 1144919

   (31.01.2018)

   MS

 

 

 

 1. Dažādi jautājumi

 

* * *

 

 

B. Lūgumraksti, kurus ierosināts slēgt, ņemot vērā Komisijas rakstisko atbildi vai citus saņemtos dokumentus

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 2657/2013, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Denis Dugré, par ienākuma nodokļiem no nekustamā īpašuma, kurus Francijas valsts iekasē no personas, kas nav Francijas rezidents nodokļu vajadzībām

kā arī

CM-PE 574,990/REV.IV FdR 1185597

 

Lūgumraksts Nr. 0443/2016, ko iesniedzis Francijas valstspiederīgais Jean Doignie, par to, ka Francija nav izpildījusi ES Tiesas spriedumu jautājumā par nodokļiem

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1373/2014, ko Gezelschap van Gildehuizen vārdā iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais J. W. Lūgumraksts Nr. 1373/2014, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. F. Z. G., par vides jautājumiem saistībā ar metro būvniecību Bilbao

CM-PE 567,559/REV.IV FdR 1182921

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 2533/2014, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ana Martina Varela Velo, par atkritumu izgāšanu Tamegas un Kambas upēs Ourensē

CM-PE 585,632 FdR 1099692

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0175/2015, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Pedro de la Torre Rodríguez, par Spānijas IT speciālistu izslēgšanu no Eiropas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas

CM-PE 580,722/REV.III FdR 1181332

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1408/2015, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. S., par to, ka Vācijā, aprēķinot viņa pensiju, netiek ņemti vērā viņa nostrādātie gadi Austrijas attīstības aģentūrā

CM-PE 587,548 FdR 1102164

LT DE

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0327/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto Cirio, par azbesta apglabāšanas iekārtas atrašanos aizsargājamā dabas teritorijā

CM-PE 620,732 FdR 1150010

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0362/2017, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto Cirio, par konkurences izkropļojumu, ko izraisa reģionālais aizliegums izmantot azartspēļu iekārtas īpaši paaugstināta riska vietās

CM-PE 616,921 FdR 1144885

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0121/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Martin Gohlke, par nedeaktivizējamu palīgsistēmu ieviešanu kravas automašīnās, lai novērstu letālas avārijas

kā arī

CM-PE 628,330 FdR 1163649

 

Lūgumraksts Nr. 0135/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais W. S., par kravas automobiļu bremžu sistēmu un brīdinājuma skaņas signālu sistēmu reglamentēšanu

 

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0364/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A. M. F., par bijušajiem Sicīlijas arodapmācības programmu darbiniekiem, kas palikuši bez darba

CM-PE 638,529 FdR 1182925

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0362/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Sibylle Schroer, par iespēju pieņemt Eiropas tiesību aktus pret gaismas piesārņojumu

CM-PE 637,331 FdR 1180835

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0367/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Arianna Colonello, par personu ar invaliditāti tiesībām strādāt

CM-PE 637,444 FdR 1181337

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0420/2018, ko Alcantarilla (Murcia) Clean Air Platform vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. C. V., par piesārņojumu, ko rada pilsētas ķīmiskās rūpnīcas emisijas

CM-PE 638,659 FdR 1184057

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0443/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco Giovannelli un kam pievienoti 80 000 parakstu, par aicinājumu pieņemt īpašus tiesību aktus par lolojumdzīvnieku, mājdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzību un labturību ES

CM-PE 631,839 FdR 1170967

 

LT Andriukaitis

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0457/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais M. F. un kam pievienoti 11 paraksti, par vajadzību aizsargāt vidi

CM-PE 637,445 FdR 1181338

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0493/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Aurelio Rosini, par Itālijas satiksmes noteikumu grozīšanu

CM-PE 638.781 FdR 1184977

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0494/2018, ko apvienības “Stowarzyszenie Federacja Zielonych” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais R. K., par to, ka publiskās pārvaldes struktūras neievērojot ES finansējuma pieprasījumu izskatīšanas noteikumus

CM-PE 638,603 FdR 1183596

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0504/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro Del Cura Sánchez, par tieša ceļu savienojuma izbūvi starp Rivas Vaciamadrid municipalitāti un M-50 apvedceļu

CM-PE 638,745 FdR 1184716

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0557/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven, par restorāna darbību Natura 2000 teritorijā, kura ietilpst Serra Gelada dabas parkā

CM-PE 638,531 FdR 1182928

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0560/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto Cirio, par īpašu nebīstamo atkritumu poligona izveidi

CM-PE 636,170 FdR 1177932

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0617/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis Rodríguez, par sieviešu diskriminācijas izskaušanu sportā

CM-PE 638,746 FdR 1184717

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0649/2018, ko Jaén provinces Ekonomikas un sociālo lietu padomes vārdā iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Manuel Parras Rosa, par nepieciešamību nodrošināt vajadzīgos resursus Vidusjūras dzelzceļa koridora iekšējā posma būvniecībai Jaén provincē Spānijā

CM-PE 638,747 FdR 1184718

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0655/2018, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Evangelos Tsiompanidis, par obligāto valsts apdrošināšanu, ko maksā Grieķijas lauksaimnieki

CM-PE 638,605 FdR 1183606

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0667/2018, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Jonathan Tennant, par EU Open Science Monitor (ES Atvērtās zinātnes uzraudzība) vienīgo apakšuzņēmēju

CM-PE 638,662 FdR 1184060

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0668/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais P. T., par Bulgārijas iespējamo Regulas (EK) Nr. 1698/2005 un Direktīvas 2009/28/EK noteikumu pārkāpumu

CM-PE 637,447 FdR 1181340

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0683/2018, ko iesniedza Albānijas valstspiederīgais Niko Haxhiu, par Grieķijas iestāžu iespējamu diskrimināciju

CM-PE 638,663 FdR 1184061

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0691/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Milena Dimitrova, par Eiropas fondu ļaunprātīgas izmantošanas iespējamu slēpšanu un Bulgārijas mājlopu iznīcināšanu

CM-PE 637,448 FdR 1181341

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0693/2018, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais M. P., par ikgadējām sociālās apdrošināšanas iemaksām, kuras jāmaksā Beļģijas uzņēmumiem un ir paredzētas personām, kas klasificētas kā neatkarīgi darba ņēmēji

CM-PE 637,449 FdR 1181342

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0725/2018, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Konstantinos Stragkas, par priekšlikumu ugunsgrēku problēmas risinājumam ES

CM-PE 638,537 FdR 1182935

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0733/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. B., par Eiropas Savienības iedzīvotāju ģenētisko datu aizsardzību

CM-PE 637,225 FdR 1184156

LT DPO

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0740/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. D. R., par vienota krāsu koda piemērošanu atkritumu pārstrādē visās ES dalībvalstīs

CM-PE 638,538 FdR 1182936

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0741/2018, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Marcel Van Duijvendijk, par iepakojuma piepildījuma minimālā līmeņa noteikšanu

CM-PE 637,450 FdR 1181343

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0780/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans-Dieter Thiele, par vadītāja apliecības reģistrēšanu

CM-PE 636,365 FdR 1179287

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0783/2018, ko iesniedza Gvadalaharas (Spānija) “Ekoloģisti darbībā”, par Enaresas upes Gvadalaharā īpaši aizsargājamo dzīvotņu iznīcināšanu

CM-PE 638,539 FdR 1182937

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0798/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Matias Eduardo Diaz Crescitelli, par pieprasījumu no jauna atvērt trīs slēgtus dzemdību namus Emīlijas-Romanjas reģionā, Itālijā

CM-PE 638,609 FdR 1183612

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0803/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A. C., par Itālijas autobusu vadītāju diskrimināciju salīdzinājumā ar autobusu vadītājiem citās Eiropas valstīs

CM-PE 638,610 FdR 1184430

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0827/2018, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Olga Daskali, par iespējamiem nopietniem ES tiesību aktu pārkāpumiem četru spēkstaciju, kas atrodas Misolongi komūnā, Grieķijā, licencēšanas procedūrā

CM-PE 636,367 FdR 1179308

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0834/2018, ko iesniedza Kipras valstspiederīgā Sarah Fenwick, par netaisnīgi augstām cenām un nepamatoti augstām maksām, ko piemēro Kipras Elektroenerģijas iestāde

CM-PE 637,229 FdR 1179850

 

 1.  

 Lūgumraksts Nr. 0854/2018, ko “Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.” (Vācijas Dzelzceļa draugu biedrības) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. K., par grozījumiem tiesību aktos par apgrozījuma nodokli dažādiem transporta veidiem tūristu satiksmē

CM-PE 638,614 FdR 1183617

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0855/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Guido Brügmann, par mobilo tālruņu līgumu minimālo termiņu Vācijā

CM-PE 638,615 FdR 1183618

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0858/2018, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais J. L., par iespējamu Amazon pārkāpumu attiecībā uz preču brīvu apriti

CM-PE 637,451 FdR 1181344

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0873/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto Monfredini un kam pievienoti trīs paraksti, par Pedemontana reģionālā ceļa būvniecību Modenas pašvaldībā Emīlijā-Romanjā

CM-PE 638,616 FdR 1183619

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0888/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais G. G., par jauno Itālijas tiesību aktu par tehniskajām ar veselības aprūpi saistītajām profesijām

CM-PE 637,454 FdR 1181347

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0894/2018, ko "Xristiano Dimokratiko Komma Elados" vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais N. I. N., par automaģistrāles E65 dienvidu posma būvniecības finansējumu un tā atbilstību LESD 107. panta 1. punktam

CM-PE 638,617 FdR 1183620

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0898/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Friedrich Klinge, par Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas pārkāpumiem Vācijas pilsētā Ekernferdē (Eckernförde)

CM-PE 638.750 FdR 1184771

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0901/2018, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Maarten Vergucht, par maldinošu komercpraksi, ko īsteno daži mobilo lietotņu izstrādātāji

CM-PE 637,231 FdR 1179853

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0902/2018, ko “Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Iolanda Mateo Creo, par krematorijas būvniecību Lousame pašvaldības teritorijā Galisijā (Spānija)

CM-PE 638,543 FdR 1182941

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0939/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Andrzej Halicki, par Eiropas labas administratīvās prakses kodeksu

CM-PE 638,667 FdR 1184065

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0944/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Detlev Winkelmann, par braukšanas instruktoriem profesionāliem autovadītājiem

CM-PE 638,544 FdR 1182942

 

 1.  

 Lūgumraksts Nr. 0963/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. B.-W. un kam pievienoti 4 paraksti, par ikgadējās mulčēšanas negatīvo ietekmi ekoloģisko nozīmīgās teritorijās

CM-PE 638,545 FdR 1182943

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0969/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais W. S., par saskaņotas privātās papildu veselības apdrošināšanas ieviešanu visā ES

CM-PE 638,668 FdR 1184066

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0970/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais W. S., par atkritumu apglabāšanas sertifikāta ieviešanu ES attiecībā uz lietotām riepām

CM-PE 638,735 FdR 1186114

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0972/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marta Donadei, par viņas Itālijā piešķirtā grāda neatzīšanu Spānijā

CM-PE 638,546 FdR 1182944

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0980/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais P. T., par preču pārvadāšanu ārvalstu ceļojuma laikā

CM-PE 638,669 FdR 1184384.0

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0981/2018, ko iesniedza Čehijas valstspiederīgais Jakub Ditrich, par elektrisko velosipēdu ātruma ierobežojumu

CM-PE 638,547 FdR 1182945

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0982/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. G. M., par licenču atjaunošanu regulārajiem autobusu pasažieru pārvadājumu maršrutiem Spānijā

CM-PE 638,548 FdR 1182946

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0983/2018, ko Itālijas Komercpakalpojumu un tūrisma federācijas (Federazione Sindacato Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, FISASCAT) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pierangelo Raineri, par darba ņēmēju tiesībām, kas strādā nepilna darba laika darbu saskaņā ar vertikāliem un cikliskiem līgumiem, un kam pievienoti 54 paraksti

CM-PE 638,734 FdR 1184701

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0984/2018, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais C. T., par DEH SA (Grieķijas elektroenerģijas uzņēmums) lignīta vienību pārdošanas procedūru Meliti un Megalopoli

CM-PE 638,549 FdR 1182947

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 0994/2018, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Diogo Faria, par grozījumiem ES regulā par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību

CM-PE 638,550 FdR 1182948

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1016/2018, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais K. O., par to, ka ES noteikumi par brīvu pārvietošanos, iespējams, ir diskriminējoši

CM-PE 638,670 FdR 1184068

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1017/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. T. N., par vides tiesību aktu iespējamu pārkāpumu Bigo pilsētā (Vigo) (Spānijā)

CM-PE 638,553 FdR 1182957

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1025/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais P. H., par Minhebergā (Brandenburgā) esošās augļu gēnu bankas pasludināšanu par aizsargājamo teritoriju ES augļkopības vajadzībām

CM-PE 638,554 FdR 1182958

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1052/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. S. un kam pievienots 1 paraksts, par tādu komerciālo transportlīdzekļu satiksmes drošību, kurus klāj sniegs un ledus

CM-PE 638,621 FdR 1183624

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1058/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Martin Jürgens, par maksimālo viesabonēšanas maksu mobilo sakaru tīklos, kas nav zemes tīkli

CM-PE 638,673 FdR 1184071

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1074/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alberto Cirio un kam pievienoti 2 paraksti, par profesoru kvalifikācijas atzīšanu Rumānijas un Itālijas starpā

CM-PE 638,732 FdR 1186018

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1092/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M.B., par personu ar invaliditāti diskrimināciju darbā Vācijā

CM-PE 638,731 FdR 1184697

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1094/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais M. K., par iespējamu diskrimināciju, ko Polijas bankas pieļauj attiecībā pret saviem klientiem, pamatojoties uz viņu dzīvesvietu

CM-PE 638,674 FdR 1184072

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1114/2018, ko iesniedza Somijas valstspiederīgā M. S., par iespējamu cietsirdīgu izturēšanos pret suņiem Kiprā

CM-PE 638,675 FdR 1184073

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1147/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. S., par prasību obligāti norādīt zobu pastas abrazīvās īpašības

CM-PE 638,728 FdR 1184694

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1160/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. M. G. L., par nodokļa ieturējuma likmēm Eiropas uzņēmumu dividendēm

CM-PE 638,623 FdR 1183626

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1168/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais A. H., par tablešu obligāto marķēšanu

CM-PE 638,724 FdR 1184686

 

 1.  

Lūgumraksts Nr. 1170/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas Lange, par ES patērētāju aizsardzību saistībā ar datu pārraides tarifiem, ko piemēro uz prāmjiem un kruīza kuģiem

CM-PE 638,677 FdR 1184075

 

 

 

 

 

 

o O o

 

 1. Nākamās sanāksmes datums un vieta
 •    2019. gada 2. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30
 •    2019. gada 3. oktobrī plkst. 9.00–12.30

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. augustsJuridisks paziņojums