Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 207kWORD 61k

<Commission>{PETI}Komisja Petycji</Commission>

PETI_OJ(2019)291_1

<TitreType>PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO</TitreType>

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r. w godz. 9.00–12.30 oraz 14.30–18.30

Czwartek 5 września 2019 r. w godz. 9.00–12.30

Bruksela

Sala JAN 6Q2

 

w godz. 9.00–10.30 (przy drzwiach zamkniętych)

 

 1.  

Posiedzenie koordynatorów

 

* * *

 

 

o godz. 10.30

 

 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) OJ– PE 639.964

 FdR 1187021

 

 1.  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniach:

 •   10 lipca 2019 r.

PV– PE 639.745

FdR 1185932

 

_________________________

()  Zgodnie z wytycznymi komisji na rok 2016 punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy członek komisji PETI może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia o niezamykanie danego punktu sekcji B; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do porządku obrad posiedzenia koordynatorów, którzy w trakcie swojego kolejnego posiedzenia podejmą decyzję o dalszym postępowaniu z tym punktem.

 

 1. Komunikaty przewodniczącego/przewodniczącej

 

 

W obecności Komisji Europejskiej

 

 1.  

Współpraca Komisji Europejskiej z Komisją Petycji (prezentacji dokona KE)

 

 

 1.  

Współpraca Wydziału Prawnego z Komisją Petycji (prezentacji dokona Wydział Prawny)

 

 

 

 1.  

Współpraca Departamentu Tematycznego C z Komisją Petycji (prezentacji dokona Departament Tematyczny C)

 

 

 

 

około godz. 11.25

 

 1.  

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly przedstawi sprawozdanie roczne za rok 2018.

 

 

 

 

 

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

Środowisko – badania naukowe i innowacje

 

 1.  

Petycja nr 0596/2018, którą złożył M.A.R.A. (Hiszpania), w imieniu „Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP” (AEPCCE), w sprawie przyjęcia unijnej strategii dotyczącej pogody kosmicznej i impulsów elektromagnetycznych

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 638,807

   FdR 1185173

   (24.06.2019)

 

* * *

 

 

o godz. 14.30

 

 1.  

Komunikaty przewodniczącego/przewodniczącej w sprawie decyzji koordynatorów

 

 

 

 

 

Zdrowie

 

 1.  

Petycja nr 0494/2017, którą złożyła Alessia Margheritini (Włochy), w sprawie sprzeciwu wobec prawa krajowego zobowiązującego do szczepienia dzieci w wieku szkolnym

oraz

Petycja nr 0495/2017, którą złożyła Elena Manzoni Di Chiosca (Włochy), w sprawie sprzeciwu wobec prawa krajowego zobowiązującego do szczepienia dzieci w wieku szkolnym

oraz

Petycja nr 0496/2017, którą złożył Remo Pulcini (Włochy), w sprawie niezgodności włoskiego prawa dotyczącego obowiązkowych szczepień z prawodawstwem UE

oraz

Petycja nr 0558/2017, którą złożył(a) A.B. (Włochy), w sprawie obowiązkowych szczepień we Włoszech

oraz

Petycja nr 0057/2018, którą złożył R.I. (Włochy), z około 100 podpisami, w sprawie obowiązkowych szczepień we Włoszech

oraz

Petycja nr 0250/2019, którą złożył Renato Lelli (Włochy), w imieniu stowarzyszenia „Parents for equal power”, w sprawie sprzeciwu wobec obowiązku szczepienia bez profilaktycznych testów bezpieczeństwa

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 619,061

   FdR 1147284

   (28.02.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir0057-18

 

 

   sir0250-19

 

 

Środowisko

 

 1.  

Petycja nr 0225/2018, którą złożył B. M. (Polska), w imieniu Stowarzyszenia Prawobrzeża, z 2 podpisami, w sprawie budowy terminala kontenerowego na obszarze Natura 2000 w Świnoujściu

   CM– PE 629,728

   FdR 1167964

   (31.10.2018)

 

 

Środowisko – tworzywa sztuczne

 

 1.  

Petycja nr 2553/2014, którą złożył Ludwig Bühlmeier (Niemcy), w sprawie mikroplastików i nanocząsteczek

oraz

Petycja nr 0663/2015, którą złożył Oliver Steiner (Niemcy), w sprawie procedury stworzenia systemu oczyszczania służącego do filtrowania mikrodrobin plastiku we wszystkich europejskich oczyszczalniach ścieków

(w obecności składającego petycję)

oraz

Petycja nr 0783/2015, którą złożyła E. D. (Niemcy), w sprawie zakazu produktów kosmetycznych zawierających mikrodrobiny plastiku

oraz

Petycja nr 0793/2015, którą złożył Oliver Steiner (Niemcy), w sprawie zakazu stosowania mikrodrobin plastiku w kosmetykach, artykułach toaletowych i wyrobach odzieżowych

(w obecności składającego petycję)

oraz

Petycja nr 0695/2018, którą złożył(a) U.K. (Niemcy), w sprawie mikroczątek tworzyw sztucznych w ustabilizowanych komunalnych odpadach ściekowych wykorzystywanych w nawozach rolniczych i w osadach ściekowych

   CM–PE 585,634

   FdR 1099696

   (29.06.2016)

   CM–PE 582,393/REV

   FdR 1160351

   (30.07.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CM–PE 637,222

   FdR 1179842

   (15.03.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0349/2018, którą złożył K.H. (Niemcy), w imieniu Ideenschmiede Mainz, w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących wykorzystywania plastiku

oraz

Petycja nr 0191/2018, którą złożył(a) O. J. (Niemcy), w sprawie ograniczania odpadów z tworzyw sztucznych

oraz

Petycja nr 0758/2018, którą złożył A.V. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie produkcji tworzyw sztucznych i usprawnienia gospodarki o obiegu zamkniętym

   CM–PE 628,351

   FdR 1163671

   (21.09.2018)

   sir0191-18

 

   sir0758-18

 

 

 1.  

Petycja nr 1013/2018, którą złożył Alessandro Giovannetti (Włochy), w sprawie stosowania jednego materiału do pakowania produktów w supermarketach

(w obecności składającego petycję)

oraz

Petycja nr 0082/2019, którą złożyła Elena Mihaela Blejdea (Rumunia), w sprawie lepszego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych

   CM– PE 638,733

   FdR 1184699

   (7.06.2019)

 

   sir0082-19

 

 

Rolnictwo – dobrostan zwierząt

 

 1.  

Petycja nr 1124/2018, którą złożył D.S. (Polska), z dwoma podpisami, w sprawie dobrostanu pszczół miodnych

   CM– PE 639,730

   FdR 1185852

   (9.07.2019)

 

 

Rolnictwo – handel

 

 1.  

Petycja nr 0611/2018, którą złożył Ismael Sánchez Castillo (Hiszpania) w imieniu „Comité Provincial PCE Sevilla”, w sprawie amerykańskich ceł nakładanych na dojrzałe oliwki z Hiszpanii

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 634,685

   FdR 1175896

   (31.01.2019)

   LT INTA

 

 

Pomoc państwa

 

 1.  

Petycja nr 0894/2017, którą złożył M.M. (Włochy), w sprawie wpływającego na stan wspólnego rynku asymetrycznego stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w Niemczech i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej

   CM– PE 622,057/REV

   FdR 1170938

   (30.11.2018)

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Czwartek 5 września 2019 r.

 

o godz. 9.00

 

Prawa konsumentów – usługi finansowe

 

 1.  

Petycja nr 0063/2017, którą złożył Ivailo Iliev (Bułgaria), z 50 podpisami, w sprawie zarzucanego naruszenia praw konsumentów w ramach postępowania dotyczącego nakazu zapłaty w Bułgarii

oraz

Petycja nr 0408/2017, którą złożyła Desislava Filipova (Bułgaria), z 4248 podpisami, w sprawie legalności art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego i zarzucanego naruszenia praw konsumentów w ramach postępowań dotyczących nakazu zapłaty w Bułgarii

oraz

Petycja nr 0838/2017, którą złożyła Violeta Gospodinova (Bułgaria), w sprawie nakazu zapłaty dotyczącego sporu z bankiem bułgarskim w sprawie kredytu hipotecznego

oraz

Petycja nr 0514/2018, którą złożył Ivaylo Iliev (Bułgaria), w sprawie zarzutów korupcji w sądach bułgarskich i naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego

oraz

Petycja nr 0606/2018, którą złożyła Miliena Dimitrova (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia przepisów dyrektywy 93/13/EWG i sporu z bankiem w sprawie kredytu mieszkaniowego

oraz

Petycja nr 0609/2018, którą złożyła Tsetska Khadzhigeorgieva (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz domniemanego braku dostępu do sądu

oraz

Petycja nr 0720/2018, którą złożyła Violeta Gospodinova (Bułgaria), w sprawie domniemania oszustwa i korupcji w celu niezgodnego z prawem przejmowania mienia przez banki i prywatnych komorników w Bułgarii

oraz

Petycja nr 0810/2018, którą złożyła Desislava Filipova (Bułgaria), z 4248 podpisami, w sprawie legalności art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego i zarzucanego naruszenia praw konsumentów w ramach postępowań dotyczących nakazu zapłaty w Bułgarii

oraz

Petycja nr 1045/2018, którą złożył Z.T.A. (Bułgaria), z 180 podpisami, w sprawie zarzutu niezgodności z przepisami wspólnotowymi procedur dotyczących nakazu sądowego, wszczęcia postępowania i apelacji przewidzianych w bułgarskim kodeksie cywilnym

oraz

Petycja nr 1193/2018, którą złożył A.M. (Bułgaria), w imieniu „Stowarzyszenia Ofiar Komorników Prywatnych i Systemu Sądownictwa – Solidarność”, w sprawie solidarności z ofiarami komorników prywatnych i systemu sądownictwa w Bułgarii

oraz

Petycja nr 0036/2019, którą złożył Dymitar Panajotow (Bułgaria), w imieniu „Stowarzyszenia Ofiar Prywatnych Komorników i Systemu Sądowego – Solidarność”, w sprawie rzekomej korupcji w bułgarskich sądach i naruszenia prawa do rzetelnego procesu

oraz

Petycja nr 0037/2019, którą złożyła Mariana Iljewa (Bułgaria), w sprawie rzekomego naruszenia prawa UE przez Republikę Bułgarii przez tzw. procedurę nakazu zapłaty

oraz

Petycja nr 0040/2019, którą złożył A.M. (Bułgaria), w sprawie niezgodności prawa bułgarskiego z rozporządzeniem nr 1896/2006 ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

oraz

Petycja nr 0051/2019, którą złożyła Elitsa Vasileva (Bułgaria), w sprawie rzekomego

naruszenia przez Bułgarię dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków

w umowach konsumenckich

oraz

Petycja nr 0102/2019, którą złożył H.Y. (Bułgaria), w sprawie sporu dotyczącego kredytu hipotecznego

(w obecności składających petycję)

   CM–

   PE 615,340/REV.IV

   FdR 1179836

   (15.03.2019)

 

   LT BG

   FdR 1173789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sir

 

 

 

   sir

 

 

 1.  

Petycja nr 0928/2018, którą złożył A.K. (Węgry), z 10 000 podpisów, w sprawie zarzucanych nieuczciwych warunków umów o pożyczki w walucie obcej na Węgrzech

   CM– PE 638,666

   FdR 1184064

   (21.05.2019)

 

 

Prawa konsumentów – transport

 

 1.  

Petycja nr 0692/2018, którą złożyła Catalina Cerdà Pons (Hiszpania), w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

oraz

Petycja nr 0727/2018, którą złożył M.S. (Niemcy), w sprawie ustanowienia wspólnych zasad odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład albo odwołanie lub duże opóźnienie lotu

   CM– PE 637,333

   FdR 1180837

   (22.03.2019)

 

 

   CM– PE 637,224

   FdR 1179845

   (15.03.2019)

 

 1.  

Petycja nr 0165/2018, którą złożył Mario Berger (Niemcy) w sprawie wykluczania pasażerów z lotów powrotnych, jeżeli nie odbyli oni lotu wylotowego

   CM– PE 628,337

   FdR 1163656

   (21.09.2018)

 

 1.  

Petycja nr 0202/2018, którą złożył Alfonso Rodríguez Sanchez (Hiszpania), w sprawie zasad przydziału miejsc w tanich liniach lotniczych prowadzących do rozdzielania grup i rodzin, które nie uiściły dodatkowej opłaty za rezerwację miejsca

   CM– PE 629,721

   FdR 1167918

   (31.10.2018)

 

 

 

Migracja

 

 1.  

Petycja nr 0005/2019, którą złożyła Barbara Klinner (Niemcy), w sprawie kwestii dotyczących migracji w Grecji, w szczególności na wyspie Samos

   CM– PE

   FdR

   LT EL

   FdR 1179250

   (27.02.2019)

 

 

Prawa podstawowe

 

 1.  

Petycja nr 0695/2017, którą złożył F.M. (Włochy), w sprawie uznawalności obywatelstwa europejskiego i dostępu bezdomnych obywateli do opieki zdrowotnej

 

   CM– PE 625,235

   FdR 1157982

   (29.06.2018)

 

 

Niepełnosprawność

 

 1.  

Petycja nr 0535/2017, którą złożył Ludo Hermans (Belgia), w odniesieniu do mobilności osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 617,964

   FdR 1144919

   (31.01.2018)

   MS

 

 

 

 1. Sprawy różne

 

* * *

 

 

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

 

 1.  

Petycja nr 2657/2013, którą złożył Denis Dugré (Francja), w sprawie pobierania przez państwo francuskie podatku dochodowego od nieruchomości od osoby, która nie jest rezydentem do celów podatkowych we Francji

oraz

CM-PE 574,990/REV.IV FdR 1185597

 

Petycja nr 0443/2016, którą złożył Jean Doignie (Francja), w sprawie niewykonania przez Francję wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie podatkowej

 

 

 1.  

Petycja nr 1373/2014, którą złożył(a) J. F. Z. G. (Hiszpania), w sprawie kwestii dotyczących środowiska związanych z budową metra w Bilbao

CM-PE 567,559/REV.IV FdR 1182921

 

 1.  

Petycja nr 2533/2014, którą złożyła Ana Martina Varela Velo (Hiszpania), w sprawie wyrzucania odpadów do rzek Tamega i Camba w prowincji Ourense

CM-PE 585,632 FdR 1099692

 

 1.  

Petycja nr 0175/2015, którą złożył Pedro De La Torre Rodríguez (Hiszpania), w sprawie wyłączenia przez Hiszpanię inżynierii informatycznej z europejskiego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

CM-PE 580,722/REV.III FdR 1181332

 

 1.  

Petycja nr 1408/2015, którą złożył H.S. (Niemcy), w sprawie nieuznania jego lat zatrudnienia w Austriackiej Agencji Rozwoju przy obliczaniu emerytury w Niemczech

CM-PE 587,548 FdR 1102164

LT DE

 

 1.  

Petycja nr 0327/2017, którą złożył Alberto Cirio (Włochy), w sprawie lokalizacji zakładu składowania azbestu na obszarze chronionym

CM-PE 620,732 FdR 1150010

 

 1.  

Petycja nr 0362/2017, którą złożył Alberto Cirio (Włochy), w sprawie zakłócenia konkurencji spowodowanego regionalnym zakazem instalacji maszyn do gier w miejscach o newralgicznym charakterze

CM-PE 616,921 FdR 1144885

 

 1.  

Petycja nr 0121/2018, którą złożył Martin Gohlke (Niemcy), w sprawie wprowadzenia w ciężarówkach systemów wspomagania bez możliwości dezaktywacji w celu zapobiegania wypadkom śmiertelnym

oraz

CM-PE 628,330 FdR 1163649

 

Petycja nr 0135/2018, którą złożył W.S. (Niemcy), w sprawie rozporządzenia dotyczącego układów hamulcowych i dźwiękowych systemów ostrzegania dla samochodów ciężarowych

 

 

 1.  

Petycja nr 0364/2018, którą złożył A.M.F. (Włochy), w sprawie byłych pracowników programów szkolenia zawodowego na Sycylii, którzy zostali pozbawieni zatrudnienia

CM-PE 638,529 FdR 1182925

 

 1.  

Petycja nr 0362/2018, którą złożyła Sibylle Schroer (Niemcy), w sprawie możliwości przyjęcia prawodawstwa europejskiego dotyczącego przeciwdziałania zanieczyszczeniu świetlnemu

CM-PE 637,331 FdR 1180835

 

 1.  

Petycja nr 0367/2018, którą złożyła Arianna Colonello (Włochy), w sprawie prawa osób niepełnosprawnych do pracy

CM-PE 637,444 FdR 1181337

 

 1.  

Petycja nr 0420/2018, którą złożył J.C.V. (Hiszpania), w imieniu platformy na rzecz czystego powietrza w Alcantarilla (Murcja), w sprawie zanieczyszczeń spowodowanych emisjami z działających w mieście zakładów chemicznych

CM-PE 638,659 FdR 1184057

 

 1.  

Petycja nr 0443/2018, którą złożył Marco Giovannelli (Włochy), z 80 000 podpisów, wzywająca do przyjęcia szczegółowych przepisów w zakresie ochrony zwierząt towarzyszących człowiekowi, zwierząt domowych i bezpańskich oraz zarządzania nimi w obrębie UE

CM-PE 631,839 FdR 1170967

 

LT Andriukaitis

 

 1.  

Petycja nr 0457/2018, którą złożył M. F. (Polska), z 11 podpisami, w sprawie konieczności ochrony środowiska

CM-PE 637,445 FdR 1181338

 

 1.  

Petycja nr 0493/2018, którą złożył Aurelio Rosini (Włochy), z propozycją zmiany zasad ruchu drogowego we Włoszech

CM-PE 638.781 FdR 1184977

 

 1.  

Petycja nr 0494/2018, którą złożył R. K. (Polska), w imieniu Stowarzyszenia Federacja Zielonych, w sprawie zarzutu niestosowania przez organy administracji publicznej warunków rozpatrywania wniosków o finansowanie ze środków UE

CM-PE 638,603 FdR 1183596

 

 1.  

Petycja nr 0504/2018, którą złożył Pedro Del Cura Sánchez (Hiszpania), w sprawie budowy bezpośredniego połączenia drogowego między gminą Rivas Vaciamadrid a obwodnicą autostradową M-50

CM-PE 638,745 FdR 1184716

 

 1.  

Petycja nr 0557/2018, którą złożył Francesco Josep Casellas Van Brouwershaven (Hiszpania), w sprawie prowadzenia restauracji na obszarze Natura 2000 należącym do rezerwatu przyrody Serra Gelada

CM-PE 638,531 FdR 1182928

 

 1.  

Petycja nr 0560/2018, którą złożył Alberto Cirio (Włochy), przeciwko utworzeniu składowiska specjalnych odpadów innych niż niebezpieczne

CM-PE 636,170 FdR 1177932

 

 1.  

Petycja nr 0617/2018, którą złożył Luis Rodríguez (Hiszpania), w sprawie dyskryminacji kobiet w sporcie

CM-PE 638,746 FdR 1184717

 

 1.  

Petycja nr 0649/2018, którą złożył Manuel Parras Rosa (Hiszpania), w imieniu Rady Gospodarczej i Społecznej prowincji Jaén, w sprawie konieczności udostępnienia niezbędnych zasobów do budowy wewnętrznego odgałęzienia śródziemnomorskiego korytarza kolejowego w prowincji Jaén (Hiszpania)

CM-PE 638,747 FdR 1184718

 

 1.  

Petycja nr 0655/2018, którą złożył Evangelos Tsiompanidis (Grecja), w sprawie obowiązkowych składek odprowadzanych przez greckich rolników z tytułu powszechnego ubezpieczenia

CM-PE 638,605 FdR 1183606

 

 1.  

Petycja nr 0667/2018, którą złożył Jonathan Tennant (Zjednoczone Królestwo), w sprawie jednego podwykonawcy dla EU Open Science Monitor

CM-PE 638,662 FdR 1184060

 

 1.  

Petycja nr 0668/2018, którą złożył P.T. (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia przez Bułgarię rozporządzenia nr 1698/2005/WE i dyrektywy 2009/28/WE

CM-PE 637,447 FdR 1181340

 

 1.  

Petycja nr 0683/2018, którą złożył Niko Haxhiu (Albania), w sprawie domniemanego przypadku dyskryminacji przez władze greckie

CM-PE 638,663 FdR 1184061

 

 1.  

Petycja nr 0691/2018, którą złożyła Milena Dimitrova (Bułgaria), w sprawie domniemanego ukrywania nieprawidłowego wykorzystywania środków unijnych i niszczenia sektora zwierząt gospodarskich

CM-PE 637,448 FdR 1181341

 

 1.  

Petycja nr 0693/2018, którą złożył(a) M.P. (Belgia), w sprawie rocznych składek na ubezpieczenie społeczne uiszczanych przez przedsiębiorstwa w Belgii, zarezerwowanych dla pracowników niezależnych 

CM-PE 637,449 FdR 1181342

 

 1.  

Petycja nr 0725/2018, którą złożył Konstantinos Stragkas (Grecja), w sprawie propozycji rozwiązania problemu pożarów w UE

CM-PE 638,537 FdR 1182935

 

 1.  

Petycja nr 0733/2018, którą złożył(a) J.B. (Hiszpania), w sprawie poprawy ochrony danych genetycznych dotyczących obywateli Unii Europejskiej

CM-PE 637,225 FdR 1184156

LT DPO

 

 1.  

Petycja nr 0740/2018, którą złożył A.D.R. (Hiszpania), w sprawie wdrożenia wspólnego kodu kolorystycznego w działaniach recyklingowych we wszystkich państwach członkowskich UE

CM-PE 638,538 FdR 1182936

 

 1.  

Petycja nr 0741/2018, którą złożył Marcel Van Duijvendijk (Holandia), w sprawie ustalenia minimalnego wskaźnika wypełnienia opakowań

CM-PE 637,450 FdR 1181343

 

 1.  

Petycja nr 0780/2018, którą złożył Hans-Dieter Thiele (Niemcy), w sprawie rejestracji prawa jazdy

CM-PE 636,365 FdR 1179287

 

 1.  

Petycja nr 0783/2018, którą złożyła grupa Ecologistas en Acción z Guadalajary (Hiszpania), w sprawie zniszczenia siedlisk specjalnej ochrony na rzece Henares w Guadalajarze

CM-PE 638,539 FdR 1182937

 

 1.  

Petycja nr 0798/2018, którą złożył Matias Eduardo Diaz Crescencelli (Włochy), w sprawie wniosku o ponowne otwarcie trzech zamkniętych szpitali położniczych w regionie Emilia-Romania we Włoszech

CM-PE 638,609 FdR 1183612

 

 1.  

Petycja nr 0803/2018, którą złożył A.C. (Włochy), w sprawie dyskryminacji włoskich kierowców autokarów w stosunku do kierowców autokarów w innych krajach europejskich

CM-PE 638,610 FdR 1184430

 

 1.  

Petycja nr 0827/2018, którą złożyła Olga Daskali (Grecja), w sprawie rzekomych poważnych naruszeń prawa UE podczas procedury wydawania licencji czterem elektrowniom znajdującym się na chronionym obszarze przyrodniczym w gminie Missolungi w Grecji

CM-PE 636,367 FdR 1179308

 

 1.  

Petycja nr 0834/2018, którą złożyła Sarah Fenwick (Cypr), w sprawie niesprawiedliwie wysokich cen oraz pobierania zbyt wysokich opłat przez Cypryjski Urząd Energetyki

CM-PE 637,229 FdR 1179850

 

 1.  

Petycja nr 0854/2018, którą złożył M.K. (Niemcy), w imieniu Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Niemiecka Spółka Przyjaciół Kolei), w sprawie poprawki do ustawy o podatku obrotowym od różnych środków transportu w ruchu turystycznym

CM-PE 638,614 FdR 1183617

 

 1.  

Petycja nr 0855/2018, którą złożył Guido Brügmann (Niemcy), w sprawie minimalnego okresu trwania umowy o usługi telefonii komórkowej w Niemczech

CM-PE 638,615 FdR 1183618

 

 1.  

Petycja nr 0858/2018, którą złożył J.L. (Wielka Brytania), w sprawie domniemanego naruszenia swobody przepływu towarów przez Amazon

CM-PE 637,451 FdR 1181344

 

 1.  

Petycja nr 0873/2018, którą złożył Roberto Monfredini (Włochy), z trzema podpisami, w sprawie budowy drogi regionalnej „Pedemontana” w gminie Modena, w regionie Emilia-Romania

CM-PE 638,616 FdR 1183619

 

 1.  

Petycja nr 0888/2018, którą złożył G.G. (Włochy), w sprawie nowych włoskich przepisów dotyczących zawodów technicznych związanych z opieką zdrowotną

CM-PE 637,454 FdR 1181347

 

 1.  

Petycja nr 0894/2018, którą złożył N. I. N. (Grecja), w imieniu „Chistiano Dimokratiko Komma Ellados”, w sprawie finansowania budowy południowego odcinka autostrady E65 i jego zgodności z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

CM-PE 638,617 FdR 1183620

 

 1.  

Petycja nr 0898/2018, którą złożył Friedrich Klinge (Niemcy), w sprawie naruszenia dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej przez niemieckie miasto Eckernförde

CM-PE 638.750 FdR 1184771

 

 1.  

Petycja nr 0901/2018, którą złożył Maarten Vergucht (Belgia), w sprawie stosowania wprowadzających w błąd praktyk handlowych przez niektórych twórców aplikacji mobilnych

CM-PE 637,231 FdR 1179853

 

 1.  

Petycja nr 0902/2018, którą złożyła Iolanda Mateo Creo (Hiszpania), w imieniu „Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins“, w sprawie budowy krematorium w gminie Lousame, Galicja (Hiszpania)

CM-PE 638,543 FdR 1182941

 

 1.  

Petycja nr 0939/2018, którą złożył Andrzej Halicki (Polska), w sprawie Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej

CM-PE 638,667 FdR 1184065

 

 1.  

Petycja nr 0944/2018, którą złożył Detlev Winkelmann (Niemcy), w sprawie instruktorów nauki jazdy dla kierowców zawodowych

CM-PE 638,544 FdR 1182942

 

 1.  

Petycja nr 0963/2018, którą złożył U.B-W. (Niemcy), z 4 podpisami, w sprawie szkodliwych skutków corocznego mulczowania obszarów proekologicznych

CM-PE 638,545 FdR 1182943

 

 1.  

Petycja nr 0969/2018, którą złożył W.S. (Niemcy), w sprawie wprowadzenia zharmonizowanego prywatnego dodatkowego ubezpieczenia w UE

CM-PE 638,668 FdR 1184066

 

 1.  

Petycja nr 0970/2018, którą złożył W.S. (Niemcy), w sprawie wprowadzenia w UE certyfikatu unieszkodliwiania odpadów dla zużytych opon

CM-PE 638,735 FdR 1186114

 

 1.  

Petycja nr 0972/2018, którą złożyła Marta Donadei (Włochy), w sprawie nieuznania przez Hiszpanię jej dyplomu uzyskanego we Włoszech

CM-PE 638,546 FdR 1182944

 

 1.  

Petycja nr 0980/2018, którą złożył P.T. (Niemcy), w sprawie przewozu przedmiotów podczas podróży zagranicznych

CM-PE 638,669 FdR 1184384.0

 

 1.  

Petycja nr 0981/2018, którą złożył Jakub Ditrich (Czechy), w sprawie ograniczenia prędkości rowerów elektrycznych

CM-PE 638,547 FdR 1182945

 

 1.  

Petycja nr 0982/2018, którą złożył J. G. M. (Hiszpania), w sprawie odnowienia licencji na regularne połączenia autobusowe lub autokarowe w Hiszpanii

CM-PE 638,548 FdR 1182946

 

 1.  

Petycja nr 0983/2018, którą złożył Pierangelo Raineri (Włochy), w imieniu Federazione Italiana Sindacato Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Włoska Federacja Usług Handlowych i Turystyki, FISASCAT), wraz z 54 podpisami, w sprawie praw pracowników podejmujących pracę w niepełnym wymiarze godzin w ramach umów wertykalnych i cyklicznych

CM-PE 638,734 FdR 1184701

 

 1.  

Petycja nr 0984/2018, którą złożył C. T. (Grecja), w sprawie procedury sprzedaży jednostek węgla brunatnego DEH SA (greckie przedsiębiorstwo energetyczne) w Meliti i Megalopoli

CM-PE 638,549 FdR 1182947

 

 1.  

Petycja nr 0994/2018, którą złożył Diogo Faria (Portugalia), w sprawie zmiany rozporządzenia UE w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online

CM-PE 638,550 FdR 1182948

 

 1.  

Petycja nr 1016/2018, którą złożył K.O. (Szwecja), w sprawie rzekomo dyskryminujących przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu

CM-PE 638,670 FdR 1184068

 

 1.  

Petycja nr 1017/2018, którą złożył A.T.N. (Hiszpania), w sprawie domniemanego naruszenia przepisów ochrony środowiska w Vigo (Hiszpania)

CM-PE 638,553 FdR 1182957

 

 1.  

Petycja nr 1025/2018, którą złożył P. H. (Niemcy), w sprawie uznania banku genów owocowych w Münchebergu (Brandenburgia) miejscem chronionym dla unijnego sadownictwa

CM-PE 638,554 FdR 1182958

 

 1.  

Petycja nr 1052/2018, którą złożył U.S. (Niemcy), podpisana przez jedną dodatkową osobę, w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów użytkowych w razie występowania śniegu i lodu

CM-PE 638,621 FdR 1183624

 

 1.  

Petycja nr 1058/2018, którą złożył Martin Jürgens (Niemcy), w sprawie górnego limitu opłat roamingowych w nienaziemnych sieciach komórkowych

CM-PE 638,673 FdR 1184071

 

 1.  

Petycja nr 1074/2018, którą złożył Alberto Cirio (Włochy), z 2 podpisami, w sprawie uznawania kwalifikacji nauczycieli akademickich między Rumunią a Włochami

CM-PE 638,732 FdR 1186018

 

 1.  

Petycja nr 1092/2018, którą złożył M. B. (Niemcy), w sprawie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia w Niemczech

CM-PE 638,731 FdR 1184697

 

 1.  

Petycja nr 1094/2018, którą złożył M. K. (Polska), w sprawie zarzutu dyskryminacji klientów przez banki w Polsce ze względu na miejsce zamieszkania

CM-PE 638,674 FdR 1184072

 

 1.  

Petycja nr 1114/2018, którą złożyła M.S. (Finlandia), w sprawie domniemanego okrutnego traktowania psów na Cyprze

CM-PE 638,675 FdR 1184073

 

 1.  

Petycja nr 1147/2018, którą złożył M.S. (Niemcy), w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania o właściwościach ściernych pasty do zębów

CM-PE 638,728 FdR 1184694

 

 1.  

Petycja nr 1160/2018, którą złożył(a) J.M.G.L. (Hiszpania), w sprawie obowiązujących europejskie spółki stawek podatku u źródła od dywidend

CM-PE 638,623 FdR 1183626

 

 1.  

Petycja nr 1168/2018, którą złożył A.H. (Niemcy), w sprawie obowiązkowego oznakowania pigułek

CM-PE 638,724 FdR 1184686

 

 1.  

Petycja nr 1170/2018, którą złożył Thomas Lange (Niemcy), w sprawie ochrony konsumentów w UE w związku z opłatami za transmisje danych na promach i statkach wycieczkowych

CM-PE 638,677 FdR 1184075

 

 

 

 

 

 

o O o

 

 1. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 •    2 października 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30
 •    3 października 2019 r., w godz. 9.00–12.30

 

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2019Informacja prawna