Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 205kWORD 58k

<Commission>{PETI}Επιτροπή Αναφορών</Commission>

PETI_OJ(2019)293_1

<TitreType>ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</TitreType>

Συνεδρίαση

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, 15.00 – 18.30

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, 9.00 – 12.30 και 14.30 – 18.30

 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα PHS 1A002

 

στις 15.00

 

 1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης(1) OJ– PE 643.015

 FdR 1191532

 

 1.  

Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:

 •  2 - 3 Οκτωβρίου 2019

PV– PE 641.374

FdR 1189933

+ annexes

 

 1. Ανακοινώσεις της προεδρίας

 

_________________________

()  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής για το 2016, τα σημεία του τμήματος Β του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Ωστόσο, κάθε μέλος της επιτροπής PETI δύναται να ζητήσει, έως το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός σημείου από το τμήμα Β· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, για λήψη απόφασης ως προς την περαιτέρω εξέτασή του σε προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών.

 


 

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Α. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

 

 1.  

Αναφορά 0676/2016, του/της E. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φερόμενη ως μονομερή και αντιδημοκρατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

και

Αναφορά 0429/2017, του Harald Bolsinger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

(παρουσία του αναφέροντος)

  CM–

  PE 615,346/REV.II

  FdR 1160720

  (13.08.2018)

  ECON Opinion

  (7.03.2018)

  LT ECB

  (22.06.2018)

 

 1.  

Αναφορά 0161/2017, του Alberto Arranz Santander, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις τραπεζικές πρακτικές της ΕΚΤ

(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 612,107

  FdR 1136432

  (31.10.2017)

  ECON Opinion

  (11.10.2017)

  LT ECB

  (23.01.2018)

 

 1.  

Αναφορά 0091/2013, του Serge Grass, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Union Civique des Contribuables», σχετικά με τη διαφάνεια στην ΕΚΤ

  CM– PE 532,472

  FdR 1028540

  (31.03.2014)

  LT ECB

  (16.02.2018)

 

 

 1.  

Αναφορά 1721/2014, του Τάκη Χατζηγεωργίου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με τα εξαιρετικά υψηλά επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο

  CM– PE 575,064/REV

  FdR 1150015

  (28.03.2018)

  ECON Opinion

  (18.05.2016)

 

 

Φορολογία

 

 1.  

Αναφορά 0942/2018, του Oliver Murphy, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των «Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών», σχετικά με τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής

  sir0942-18

 

 

 1.  

Αναφορά 0645/2017, του Marc Smets, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τον φερόμενο ως αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά οίνων και οινοπνευματωδών του Βελγίου λόγω της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

(παρουσία του αναφέροντος)

  CM–

  PE 619,072/REV.II

  FdR 1188963

  (30.07.2019)

  ECON opinion

  (7.03.2018)

 

 

 1.  

Αναφορά 1190/2018, του Gregoire Servet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους φόρους επί των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων από την Κίνα

  CM– PE 638,830

  FdR 1185196

  (24.06.2019)

 

 

Περιβάλλον

 

 1.  

Αναφορά 0328/2016 του Serge Le Quéau, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Union Régionale Solidaires de Bretagne», η οποία φέρει από 12 υπογραφές, σχετικά με την έκθεση των γεωργικών εργατών σε φυτοφάρμακα

(παρουσία του αναφέροντος)

  CM–

  PE 597,363/REV.II

  FdR 1180105

  (22.02.2019)

  LT FR (20.06.2018)

  LT Commissioners

  (9.08.2019)

 

 

 1.  

Αναφορά 0060/2017, του/της H.T., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα δύο υπογραφές, σχετικά με τη μη επιβολή από τις γερμανικές αρχές του κανονισμού αριθ. 1069/2009 ως προς μια μη συμμορφούμενη εγκατάσταση βιοαερίου στο Schwäbisch Hall

  CM– PE 613,337/REV

  FdR 1187843

  (30.08.2019)

 

 

 1.  

Αναφορά 0248/2019, του Benedetto Rubetti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διατύπωση αντιρρήσεων για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης για την παροχή ανεξάρτητης ύδρευσης στη νήσο Elba

  CM– PE 641,061

  FdR 1187910

  (30.08.2019)

 

 

 1.  

Αναφορά 0076/2019, της Manuela Giacomini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Animal Welfare Foundation» (Ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων) σχετικά με τα λεγόμενα «αγροκτήματα αίματος» και τη γοναδοτροπίνη του ορού εγκύου φοράδας (PMSG)

(παρουσία της αναφέρουσας)

 

  CM– PE 639,899

  FdR 1186757

  (24.07.2019)

 

 

* * *


 

 

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

 

 

από τις 9.00 έως τις 10.00 (κεκλεισμένων των θυρών)

 

 1.  

Συνεδρίαση των συντονιστών

 

 

* * *

 

στις 10.00

 

 

*** Ώρα των ψηφοφοριών *** (ηλεκτρονική ψηφοφορία)

 

 1.  

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2018

2019/2134 (INI)

Εισηγητής: JAHR (PPE)

(Προθεσμία για τροπολογίες: 7.10.2019 / ολομέλεια: Δεκέμβριος 2019)

- έγκριση σχεδίου έκθεσης

 

  PR– PE 639.781

  FdR 1186177

 

  AM– PE 641.268

  FdR 1190743

 

 

*** Λήξη της ψηφοφορίας***

 

 

από τις 10.15 έως τις 12.30

 

 1.  

Ακρόαση με θέμα

«Ο νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) και οι εξωεδαφικές επιπτώσεις του στους πολίτες της ΕΕ»

 

(αναφορά 1088/2016 σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων της ΕΕ από τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA), και με τις εξωεδαφικές επιπτώσεις των νόμων των ΗΠΑ στην ΕΕ

 

(βλ. χωριστό πρόγραμμα)

 

Πρόγραμμα

 

 

 

 

CM– PE 607.954

  FdR 1175981

  (31.01.2019)

 

 

 

* * *

 

 

 

 

στις 14.30

 

 1.  

Ανακοινώσεις της προεδρίας σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

 

 

 

Περιβάλλον

 

 1.  

Αναφορά 1194/2017, της Maria del Carmen Varela Velo, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Asociación Galega Cova Crea, σχετικά με το έργο ορυχείου χαλκού στο Touro της Γαλικίας

(παρουσία της αναφέρουσας)

 

Αναφορά 0174/2018, του Ismael Antonio López Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo», σχετικά με το έργο εξόρυξης στο Touro στη Λα Κορούνια

(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)

 

Αναφορά 0386/2018, της Isabel Vila, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non», σχετικά με το ορυχείο χαλκού Touro στη Γαλικία

(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)

  CM– PE 626,745

  FdR 1160400

  (30.07.2018)

 

 

  CM– PE 626,869

  FdR 1160767

  (13.08.2018)

 

 

  CM– PE 632,702

  FdR 1172775

  (19.12.2018)

 

 

Κοινωνικές υποθέσεις – Φύλο

 

 1.  

Αναφορά 271/2019, της Silvia Oñate Moya, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συντάξεις χηρείας

(παρουσία της αναφέρουσας)

  sir0271-19

 

 

 

 

 1.  

Αναφορά 1126/2018, του/της J.U.N., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θέσπιση οδηγίας για την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση

(παρουσία της αναφέρουσας)

  CM– PE 638,827

  FdR 1185681

  (24.06.2019)

 

 

Απασχόληση – Ίσες ευκαιρίες και ζητήματα φύλου

 

 1.  

Αναφορά 0189/2018, της S. B. P, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

και

Αναφορά 0240/2018, του Antonio Luiz Vázquez Delgado, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «JUSAPOL» σχετικά με μέτρα προώθησης του δικαιώματος στην ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας στην ΕΕ

(παρουσία της αναφέρουσας)

  CM–PE 629,720

  FdR 1167917

  (31.10.2018)

  LT ES  (24.01.2019)

  CM–PE 632,696

  FdR 1172769

  (19.12.2018)

  LT ES  (15.03.2019)

 

 

Μεταφορές

 

 1.  

Αναφορά 0998/2018, του Alberto Cirio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναθεώρηση του έργου υποδομής για τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τορίνο - Λυών

  CM– PE 638,551

  FdR 1182949

  (15.04.2019)

 

 1.  

Αναφορά 1030/2018, της Raffaella Scattolon, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ακύρωση του έργου σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Brescia-Verona

(παρουσία της αναφέρουσας)

  CM– PE 638,822

  FdR 1185188

  (24.06.2019)

 

 

 1.  

Αναφορά 0659/2018, του Samuel Martín-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εκ μέρους των οικολόγων σε δράση, σχετικά με την κατασκευή μια σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Marchena και Osuna στην επαρχία Σεβίλλης (Ισπανία)

(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 638,535

  FdR 1182933

  (15.04.2019)

 

 1.  

Αναφορά 0026/2018, του Patricio Oschlies Serrano, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Colectivo Emigante», σχετικά με τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Canfranc και Oloron

  CM– PE 629,713

  FdR 1170047

  (31.10.2018)

 

 

 1.  

Αναφορά 1205/2015, του L.M., σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τμήματος στο Liptovský Mikuláš της Σλοβακίας

  CM–

  PE 587,753/REV.II

  FdR 1132197

  (31.07.2017)

  LT ENVI (7.03.2017)

 

 

 1.  

Αναφορά 0247/2019, του Joachim Schulz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους

  CM– PE 641,206

  FdR 1188857

  (16.09.2019)

 

 

 1.  

Αναφορά 0069/2019, του Gyunay Mehmed, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μειωμένη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης για τους οδηγούς φορτηγών που προβλέπεται στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

  CM– PE 641,198

  FdR 1188849

  (16.09.2019)

 

 1.  

Αναφορά 0098/2019 του/της S. M., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας Stefi-Trans, φέρουσα 13 υπογραφές, σχετικά με τους ελέγχους για τα διαστήματα ανάπαυσης που διενεργούνται από τις γαλλικές αρχές σε βουλγαρική μεταφορική εταιρεία

και

Αναφορά 0226/2019 του/της S. L. K., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του S.K.L. Trans, σχετικά με τους ελέγχους ανάπαυσης που διενεργούν οι γαλλικές αρχές σε βούλγαρο μεταφορέα

  CM– PE 640,674

  FdR 1187877

  (30.08.2019)

 

 1.  

Αναφορά 1447/2016, της Anita Krauße, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα τροποποίησης του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών

(παρουσία της αναφέρουσας)

  CM– PE 609,440

  FdR 1132217

  (31.07.2017)

 

 

 1. Διάφορα

 

 

 1. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 •   2.12.2019, 15.00 – 18.30
 •   3.12.2019, 9.00 – 12.30 και 14.30 – 18.30

 

* * *

 

 

Β. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν με συνεκτίμηση της γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

 

 1.  

Αναφορά 1342/2011, της Rosmarie Hennecke-Gramatzki, γερμανικής ιθαγένειας, εκ μέρους της οργάνωσης ορνιθολογίας Μαύρος Πελαργός «Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra», σχετικά με την παράβαση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και τη σύμβαση του Aarhus στην περιοχή San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

CM-PE 492,751/REV.III FdR 1187826

 

 1.  

Αναφορά 0710/2017, του/της R.B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών αναφορικά με την πώληση οινοπνευματωδών

CM-PE 619,075 FdR 1147298

 

 1.  

Αναφορά 0873/2017, του/της U.N., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση της πώλησης ισχυρών οξέων στο κοινό

CM-PE 622,053/REV FdR 1187846

 

 1.  

Αναφορά 0646/2018, του Pierpaolo Volpe, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις καταχρήσεις σε βάρος ναυτικών στην Ιταλία

και

CM-PE 640,628 FdR 1187631

 

Αναφορά 0755/2018, της Maria Grazia Belfiore, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας έναντι της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τους εργαζομένους που απασχολούνται ως ναυτικοί

 

 

 1.  

Αναφορά 0777/2018, του León Fernando del Canto González, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Agencia Comunicación y Género S.L., σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων κατά του εκφοβισμού, των απειλών ή της συκοφαντίας χρηστών ψηφιακών πυλών και πλατφορμών

CM-PE 641,190 FdR 1188840

 

 1.  

Αναφορά 0864/2018, του Héctor Chiralt Hernández, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στην τέλεση γάμου μεταξύ πολιτών της ΕΕ

CM-PE 641,191 FdR 1188842

 

 1.  

Αναφορά 1119/2018, του G.L., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Science for Democracy», σχετικά με χρηματοδότηση της ΕΕ για έρευνα στον τομέα της γενετικής του ανθρώπου

CM-PE 638,622 FdR 1183625

 

 1.  

Αναφορά 1137/2018, του/της W. G., πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της πολωνικής ένωσης αυτοκινητιστών (PZM) του Κατοβίτσε, φέρουσα άλλες 12 υπογραφές, σχετικά με τα τέλη διενέργειας των υποχρεωτικών περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων

CM-PE 640,665 FdR 1187867

 

 1.  

Αναφορά 1199/2018, της C.J., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία των νέων στη Γερμανία από ρατσιστικό και αντισημιτικό περιεχόμενο

CM-PE 641,195 FdR 1188846

 

 1.  

Αναφορά 0019/2019, του Tom Muirhead, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εικάζεται ότι δεν διεξάγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία

CM-PE 640,667 FdR 1187870

 

 1.  

Αναφορά 0103/2019, του/της M.P.P, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της επιχείρησης «Armadora Parleros», σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα ισπανικών αλιευτικών σκαφών

CM-PE 640,675 FdR 1187878

 

 1.  

Αναφορά 0145/2019, του Ismael Antonio López Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της περιβαλλοντικής ένωσης «Petón do Lobo», με την οποία ζητεί πληροφορίες σχετικά με επανεξέταση του δανείου που χορηγήθηκε από την ΕΤΕπ στην εταιρεία Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Γαλικία)

CM-PE 641,199 FdR 1188850

 

 1.  

Αναφορά 0155/2019, του Norbert Roth (γερμανικής ιθαγένειας). σχετικά με την αναγνώριση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

CM-PE 640,679 FdR 1187898

 

 1.  

Αναφορά 0164/2019 του D. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα συστήματα αποφυγής συγκρούσεων για φορτηγά και αυτοκίνητα

CM-PE 640,680 FdR 1187899

 

 1.  

Αναφορά 0171/2019 του/της B. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θνησιμότητα των εντόμων λόγω του δημόσιου φωτισμού

CM-PE 640,682 FdR 1187901

 

 1.  

Αναφορά 0191/2019, του M.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις άδειες χειριστών αεροσκαφών

CM-PE 641,200 FdR 1188851

 

 1.  

Αναφορά 0211/2019, του Valeri Stoikov, βουλγαρικής ιθαγένειας, φέρουσα 14484 υπογραφές, σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών για κατασκευές κατά μήκος της ακτογραμμής της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρίας που φέρεται να θέτουν σε κίνδυνο προστατευόμενες περιοχές

CM-PE 641,056 FdR 1187905

 

 1.  

Αναφορά 0212/2019, του José Carvalho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από την Πορτογαλία διεθνών πιστοποιητικών για σκάφη αναψυχής που εκδίδονται στις Κάτω Χώρες

CM-PE 641,201 FdR 1188852

 

 1.  

Αναφορά 0218/2019, του Krzysztof Gadomski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις καταναλωτικές συμβάσεις

CM-PE 641,057 FdR 1187906

 

 1.  

Αναφορά 0235/2019, της Rute Sobral, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία

CM-PE 641,058 FdR 1187907

 

 1.  

Αναφορά 0242/2019, του José Manuel Lago Costas, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία της υδροδότησης του San Paio de Navia

CM-PE 641,060 FdR 1187909

 

 

 

o O o

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου