30.6.2017
PETI_PA(2017)606231
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по петиции
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания
(2017/2127(INI))
Докладчик по становище: Сесилия Викстрьом

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 304kWORD 57k
Правна информация