30.6.2017
PETI_PA(2017)606231
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: petitsioonikomisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimise kohta
(2017/2127(INI))
Arvamuse koostaja: Cecilia Wikström

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 54kWORD 56k
Õigusalane teave