30.6.2017
PETI_PA(2017)606231
NUOMONĖS PROJEKTAS
Peticijų komiteto
pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo
(2017/2127(INI))
Nuomonės referentė: Cecilia Wikström

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 302kWORD 62k
Teisinis pranešimas