30.6.2017
PETI_PA(2017)606231
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Lūgumrakstu komiteja
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai
par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošanu
(2017/2127(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Cecilia Wikström

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 302kWORD 62k
Juridisks paziņojums