30.6.2017
PETI_PA(2017)606231
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre petície
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k vykonávaniu európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia
(2017/2127(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Cecilia Wikström

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 165kWORD 62k
Právne oznámenie