Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0016/2014

Keskustelut :

PV 17/07/2014 - 8.3

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0008

Pöytäkirja
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos

10.3. Nigeria ja Boko Haramin viimeaikaiset hyökkäykset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ja B8-0024/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0016/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ja B8-0024/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ja Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano ja Elena Valenciano Martínez-Orozco S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0008)

Oikeudellinen huomautus