Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2717(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0025/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2014)0009

Protokoll
Torsdagen den 17 juli 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.5. Situationen i Ukraina (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 och B8-0057/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0025/2014

(ersätter B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 och B8-0057/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica och Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz och Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy och Martina Dlabajová för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

Valentinas Mazuronis och Iveta Grigule.

Antogs (P8_TA(2014)0009)

(Resolutionsförslagen B8-0028/2014 och B8-0056/2014 bortföll.)

Inlägg:

Jacek Saryusz-Wolski lade fram två muntliga ändringsförslag till ändringsförslagen 1 och 11, vilka beaktades, och ett till ändringsförslag 5, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta muntliga ändringsförslag.

Rättsligt meddelande