Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000062/2014

Внесени текстове :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Разисквания :

PV 15/09/2014 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 15 септември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. ОСП+ (Обща система за преференции) и спазване на Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа: случаят на Боливия (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000062/2014), зададен от Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, относно ОСП+ (Обща система за преференции) и спазване на Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа: случаят на Боливия (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier разви въпроса.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Franck Proust, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, и Bodil Ceballos, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се Karel De Gucht.

Разискването приключи.

Правна информация