Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000062/2014

Předložené texty :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Rozpravy :

PV 15/09/2014 - 20

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 15. září 2014 - ŠtrasburkKonečné znění

20. Všeobecný systém preferencí GSP+ a dodržování Úmluvy o minimálním věku: případ Bolívie (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000062/2014), kterou pokládají Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Emma McClarkin za skupinu ECR, o Všeobecném systému preferencí GSP+ a dodržování Úmluvy o minimálním věku: případ Bolívie (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier rozvinul otázku.

Karel De Gucht (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Franck Proust za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL a Bodil Ceballos za skupinu Verts/ALE.

Vystoupil Karel De Gucht.

Rozprava skončila.

Právní upozornění