Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000062/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Keskustelut :

PV 15/09/2014 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 15. syyskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos

20. GSP+ (yleinen tullietuusjärjestelmä) ja työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen noudattaminen: Bolivian tapaus (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000062/2014) Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta ja Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta aiheesta GSP+ (yleinen tullietuusjärjestelmä) ja työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen noudattaminen: Bolivian tapaus (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier esitteli kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Franck Proust PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bodil Ceballos Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus