Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000062/2014

Ingediende teksten :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Debatten :

PV 15/09/2014 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 15 september 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. SAP+ (Stelsel van algemene preferenties) en naleving van het Verdrag betreffende de minimumleeftijd: het geval Bolivia (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000062/2014) van Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Wałęsa en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, over de SAP+ (Stelsel van algemene preferenties) en naleving van het Verdrag betreffende de minimumleeftijd: het geval Bolivia (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier licht de vraag toe.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bodil Ceballos, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling