Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000062/2014

Teksty złożone :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Debaty :

PV 15/09/2014 - 20

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 15 września 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. GSP+ (ogólny system preferencji taryfowych) a zgodność z Konwencją dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia - przypadek Boliwii (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000062/2014), które skierowali Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa i Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, w sprawie GSP+ (ogólny system preferencji taryfowych) i zgodności z Konwencją dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia - przypadek Boliwii (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier rozwinął pytanie.

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Franck Proust w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, i Bodil Ceballos w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna