Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000062/2014

Texte depuse :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Dezbateri :

PV 15/09/2014 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 15 septembrie 2014 - StrasbourgEdiţie definitivă

20. SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000062/2014) adresată de Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa și Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, cu privire la SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier a dezvoltat întrebarea.

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Franck Proust, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, și Bodil Ceballos, în numele Grupului Verts/ALE.

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică