Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000062/2014

Predkladané texty :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Rozpravy :

PV 15/09/2014 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 15. septembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia

20. VSP+ (všeobecný systém preferencií) a súlad s dohovorom o minimálnom veku: prípad Bolívie (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000062/2014), ktorú položili Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa a Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE a Emma McClarkin v mene skupiny ECR o VSP+ (všeobecnom systéme preferencií) a súlade s Dohovorom o minimálnom veku: prípad Bolívie (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier rozvinul otázku.

Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Franck Proust v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL a Bodil Ceballos v mene skupiny Verts/ALE.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie