Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000062/2014

Ingivna texter :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Debatter :

PV 15/09/2014 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 15 september 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

20. GSP plus (det allmänna preferenssystemet) och konventionen om minimiålder: fallet Bolivia (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000062/2014) från Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, om GSP plus (det allmänna preferenssystemet) och konventionen om minimiålder: fallet Bolivia (B8-0031/2014) (2014/2837(RSP))

Davor Ivo Stier utvecklade frågan.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Franck Proust för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, och Bodil Ceballos för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande