Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2041(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2014

Внесени текстове :

A8-0003/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2014 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0016

Протокол
Сряда, 17 септември 2014 г. - Страсбург

9.1. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2014/000 TA 2014 - Техническа помощ по инициатива на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/000 TA 2014 - Техническа помощ по инициатива на Комисията) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0016)

Изказване

- Liadh Ni Riada, докладчик, преди гласуването.

Правна информация