Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2042(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0004/2014

Ingediende teksten :

A8-0004/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/09/2014 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0017

Notulen
Woensdag 17 september 2014 - Straatsburg

9.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2014/001 EL/Nutriart (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/001 EL/Nutriart) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0017)

De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken voor het maken van een overzichtsfoto van de vergaderzaal.

Juridische mededeling